Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Звіт директора

 

   Звіт директора

 

Одеського професійного ліцею

 

технологій та дизайну Державного закладу

 

«Південноукраїнський  національний  педагогічний

 

університет імені К. Д. Ушинського»

 

за результатами роботи

 2015-2016 н. р.

  

1.    Загальна характеристика  навчального закладу

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (далі – ОПЛТД, Ліцей) є навчальним закладом ІІ атестаційного рівня, що діє на підставі Положення, затвердженого ректором Державного закладу "ПНПУ імені К. Д. Ушинського" 28.11.2013 р. Форма власності – державна. Ліцей є структурним підрозділом університету з окремими правами фінансово-господарської самостійності. За дорученням університету веде самостійний баланс, має розрахунковий, поточний та інші рахунки в установах Держказначейства, банків, гербову печатку зі своєю назвою. Ліцей не має статусу юридичної особи.

Юридична і фактична адреса: 65088, м. Одеса, вул. О. Невського, 39.  Телефони: (048 2) 359-700, 374-247. Ідентифікаційний код  35640190, довідка  АА № 667078 від 26.09.2012 р.

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" створений в 1954 р. за наказом обласного управління Трудових резервів № 114 від 11.09.1954 р. під назвою Технічне училище № 3 і за роки існування був декілька разів реорганізований:  в міське професійно-технічне училище № 11 (1964 р.), в технічне училище № 3 (1973 р.), в середнє професійно-технічне училище №5 (1981 р.), в професійно-технічне училище №5 (1989 р.), в професійно-технічне училище № 5 Одеської національної юридичної академії, (2003 р.), в Одеський професійний ліцей технологій та дизайну одягу (2006 р.). Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2007 р. № 894 шляхом приєднання Одеського професійного ліцею технологій та дизайну одягу до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського створений Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського".

З 1998 року ОПЛТД здійснює професійну  підготовку учнів – інвалідів з вадами слуху. З 2001 року разом з професійно-технічною освітою учні-інваліди з вадами слуху отримують повну загальну середню освіту. За ці роки 214 осіб з обмеженими фізичними можливостями одержали дипломи кваліфікованого робітника.

У своїй діяльності ліцей керується необхідними нормативно-правовими документами, а саме Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, державними стандартами ПТО і кваліфікаційними характеристиками робітників відповідного рівня кваліфікації з конкретних професій, Положенням про Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" та іншими нормативно-правовими  актами та документами згідно чинного законодавства.

Навчальна база Ліцею розміщена у типовій 9 – ти поверховій будівлі, яка знаходиться на балансі університету, використовується спільно з університетом. Загальна площа приміщень ліцею складає 4994,2 м2, навчальна площа – 3120,0 м2. До складу навчальної бази входять: 21 навчальний кабінет загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки, 11 навчально-виробничих майстерень, 1 лабораторія. Всі навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні та лабораторії обладнані та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці та правил пожежної безпеки. Для учнів створені соціально-побутові умови: актова зала 208 м2, бібліотека    112 м2, читальна зала 48 м2, медичний пункт 36 м2, спортивна зала 273 м2, тренажерна зала 57 м2. В ліцеї працює їдальня, загальною площею 302 м2.

Середня площа навчальних кабінетів на одного учня становить не менше 2,4 м2, навчально-виробничих майстерень – не менше 4,8 м2, лабораторій – не менше 4,8 м2.

Санітарно-технічний стан матеріально-технічної бази ліцею задовільний: відповідає встановленим нормам (санітарний паспорт, затверджений головним державним санітарним лікарем м. Одеси, довідка Одеського міського управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області, довідка головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, довідка Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеський області).

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №458851 від 11.07.2014 р) та свідоцтва про атестацію Міністерства  освіти і науки України (серія РД № 040432 від 19.08.2015р.) за професіями, які відповідають назвам Державного класифікатора професій (ДК 003:2010):

Навчально-виробничий процес здійснюється в ОПЛТД з дотримання нормативно-правових актів та заявленого статусу. Ліцей забезпечений необхідною нормативно-правовою базою. Вимоги діючих нормативно-правових актів в навчальному закладі не порушуються.

 

Діловодство ведеться державною мовою, 92 % викладачів і майстрів виробничого навчання володіють державною мовою, 73 % предметів викладається українською мовою.

 

№ п/п

Код за ДК України

003:2010

Назва професії

Види

підготовки

Ліцензо-ваний обсяг

1

7435

Закрійник

ППП,

ПТН

50

10

2

7433

8263

Кравець

Вишивальник

ППП

30

3

7433

Кравець

ППП,

ПТН

90

30

4

8263

Вишивальник

 

ПТН

30

5

4112

Оператор комп’ютерного

набору

ППП,

ПТН

30

30

6

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП

30

7

4221

5121

Агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

ППП

30

8

5141

5141

Манікюрник;

педикюрник

ППП

30

9

5141

Манікюрник

ПТН

15

10

5141

Педикюрник

ПТН

15

11

8269

7331

Квіткар;

флорист

ППП

30

12

4221

Агент з організації туризму

ПТН

15

13

4112

7344

Оператор комп’ютерного набору;

фотограф (фотороботи)

ППП

30

14

7344

Фотограф

(фотороботи)

ППП,

ПТН

45

15

5141

 

5141

Перукар

(перукар-модельєр); манікюрник

ППП

30

16

4112

 

4121

Оператор комп’ютерного набору;

Офісний  службовець (бухгалтерія)

ППП

 

30

 

2.    Формування контингенту учнів, слухачів

         Формування учнівського контингенту в ОПЛТД здійснюється відповідно до професій, зазначених у ліцензії, з числа випускників загальноосвітніх шкіл міста та області, які мають  базову або повну загальну середню  освіту.  Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості за денною формою навчання.

Державне замовлення на прийом учнів до ліцею щорічно визначається наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації і щорічно виконується.

За останній рік план формування контингенту учнів за державним замовленням на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський  національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

виконується наступним чином:

2015-2016 н.р.– прийнято 225 осіб, що склало 100%.

Прийом на навчання учнів здійснюється відповідно до державного замовлення в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому до ліцею,  розробленими відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 823/23355 від 29 травня 2013 року, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014), (погоджених з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації).

Прийом на навчання за кількістю і професіями проводиться у відповідності до ліцензій. Відповідність за ведення документації по формуванню контингенту учнів покладено на заступника директора з навчально-виробничої роботи та секретаря навчальної частини. Всі необхідні документи з формування контингенту учнів є в наявності, оформлені і систематизовані.

Для виконання плану прийому учнів педагогічним колективом ОПЛТД проводиться профорієнтаційна робота. За організацію профорієнтаційної роботи в ліцеї відповідає заступник директора  з навчально-виховної роботи. План роботи складається на кожний рік та затверджується директором ліцею. Питання проведення профорієнтаційної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Навчальним закладом розроблені комплексні заходи з проведення профорієнтаційної роботи – агітаційна робота в школах міста Одеси та області, дні відкритих дверей, презентації професій,  реклама по телебаченню, радіо, у довідниках і інших засобах масової інформації, рекламні буклети, виставки робіт різних виробів, виготовлених учнями ліцею, участь у культурно - масових заходах міста з показами моделей одягу.

Приймальна комісія щорічно створюється наказом директора, в якому визначено склад, режим та порядок роботи приймальної комісії. Приймальна комісія працює в окремо виділеному приміщенні. Прийом до ліцею здійснюється за конкурсом на підставі результатів співбесід, анкетування психологом навчального закладу. Документація роботи приймальної комісії є в наявності і зберігається в належному стані. Організація роботи приймальної комісії, відбір абітурієнтів та ведення ділової документації проводиться згідно нормативних вимог.

Наповненість груп складає: для теоретичного навчання 25-30 осіб, для виробничого навчання 12-15 осіб.

Особові справи та книги наказів про контингент учнів (зарахування учнів, відрахування учнів), поіменні книги обліку особового складу учнів, книги реєстрації видачі довідок ведуться в основному у відповідності до нормативних вимог і зберігаються в сейфах навчальної частини.

Відрахування учнів з ОПЛТД проводиться згідно зі статтею № 39 Закону України "Про професійно-технічну освіту". Причинами відрахувань учнів є: зміна місця проживання, перевод до іншого навчального закладу, фінансові труднощі, тощо.

Фактичний контингент учнів ліцею станом на 01.06.2016 р. складає 411 чол., 16 навчальних груп.

Наповнюваність груп відповідає встановленим нормативам. Форма навчання – денна. Назви професій відповідають Державному класифікатору професій.

Після закінчення навчання випускники ліцею отримують дипломи кваліфікованого робітника та атестати про повну загальну середню освіту (для груп на базі базової середньої освіти) встановленого державного зразка, які реєструється у книзі реєстрації видачі документів про освіту. Книги видачі дипломів та додатків до дипломів зберігаються в сейфі навчальної частини ліцею, заповнюються та ведуться згідно вимог.

Випускники ліцею відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями: Приватбанк, Укрсиббанк, ТОВ "Торговий дім "Грегорі Арбер"", ПП "Колпакова", СПД "СЛОГАН", СПД"Перуцьких", ТОВ "Біла орхідея",ЗАТ "Модеса", "Салон краси Ірини Каспарян", ПП "Ваш сад", ТОВ "Мистецтво краси", магазин "Букет", ПП "Центр сучасних познань", ТОВ "Марін Лімітед" та ін. Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів", підготовка яких проводилася за державним замовленням.

Працевлаштовано за минулий рік:

 2015-2016 н.р. –   203  випускника (100%).

З 2013 року в ліцеї створений Центр профорієнтації та працевлаштування. Метою діяльності Центру є вирішення питань проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування учнівської молоді, випускників ліцею, інших осіб, які навчаються або мають відповідний кваліфікаційний рівень після закінчення навчання за набутими професіями, забезпечення їх зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, а також здійснення контролю за знаходженням в професії.

 

 

 

 

3.    Зміст підготовки кваліфікованих робітників

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО) і відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів і програм. Навчальний заклад забезпечений електронними версіями ДСПТО з усіх професій, в навчальний процес впроваджуються ДСПТО, затверджені у 2014 та 2015 роках.

Для забезпечення професійної підготовки учнів та слухачів ОПЛТД розроблені робочі навчальні плани і програми відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, типової базисної структури навчальних планів (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 р. № 947), освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ПТНЗ з професій. Робочі навчальні плани погоджені з замовниками кадрів, навчально-методичним центром ПТО в Одеській області та затверджені директором Департаменту освіти і науки  Одеської облдержадміністрації.

Робочі навчальні плани в основному враховують вимоги нормативних документів, потреби сучасного виробництва, дотримання співвідношення навчального часу між професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, передбачено терміни навчання від 3 місяців (професійно-технічне навчання) до 3 років (первинна професійна підготовка), розподіл годин з курсу та послідовність вивчення предметів. Керівництвом навчального закладу здійснюється контроль за своєчасністю та якістю розробки і виконання робочих навчальних програм.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно-тематичні плани з навчальних предметів та професій, розглянуті і схвалені на засіданнях відповідних методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи. Розроблені необхідні дидактичні матеріали, матеріали для оцінювання та контролю знань, картки-завдання, інструкції для проведення лабораторно-практичних занять, контрольні питання. Переліки навчально-виробничих робіт з професій складаються  на семестри майстрами виробничого навчання та погоджуються зі старшими майстрами. Старшими майстрами розробляються плани навчально-виробничої діяльності ліцею на півріччя, на місяць.

Для забезпечення контролю за навчально-виробничим процесом у ліцеї розроблені завдання для планових контрольних, перевірних робіт,  терміни їх виконання, які розглядаються на засіданні методичних комісій і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. У ліцеї щосеместрово проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та  рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності.

Вся навчально-методична документація оформлена в тематичні папки. В наявності є критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів, слухачів, які відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик згідно вимог державних стандартів.

 

 

4. Стан організації навчально-виховного процесу

4.1. Оцінка рівня  організації навчальної – виробничої  діяльності

Планування, організація і контроль навчально-виховного процесу в ОПЛТД  базується на діючих законодавчих і нормативних актах. Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів в галузі професійно - технічної освіти, Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах", методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно - технічної освіти, Державних стандартів, рекомендацій НМЦ ПТО та інших нормативно-правових документів.

Всі напрямки діяльності ліцею та важливі проблеми, над якими працює           колектив, відображені в плані роботи на поточний рік, який відповідає вимогам "Положення про організацію навчально-виробничого  процесу  в професійно-технічних навчальних закладах" та містить 13 розділів, затверджується на засіданні педагогічної ради. Назви розділів та їх зміст відповідають вимогам нормативних документів.  План на поточний рік в основному розробляється на основі аналізу виконання плану попереднього навчального року. Виконання запланованих заходів здійснюється на 92 %. 

Внутрішній розпорядок роботи навчального закладу регламентовано наказом від 31.08.2015 р. № 29/1-3 "Про організацію навчального процесу на 2015-2016 н.р.", в якому визначаються: режим роботи ліцею в поточному навчальному році, склад керівництва навчальних груп, склад педагогічної та методичної ради, методичних комісій та інші організаційні питання.

Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами. ОПЛТД працює за п'ятиденним робочим тижнем при максимальному навантаженні учнів , що не суперечить вимогам положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ. Заняття проводяться в одну зміну.

Розклад занять розробляється своєчасно відповідно до робочих навчальних планів у відповідності з існуючими нормативами навантаження учнів. Розклад занять, а також консультацій затверджуються директором ліцею й доводяться до відома педагогічного колективу та учнів за тиждень до  початку занять.

Зміна розкладу проводиться відповідно до робочих навчальних планів. Згідно з відповідними вимогами ведеться журнал замін. Усі заміни робляться через поважні обставини (захворювання педагогічних працівників, відрядження, навчальні відпустки для педпрацівників, що навчаються заочно у ВНЗ, санітарно-епідеміологічні ситуації та ін.). Ведеться книга замін уроків. За навчальний рік набирається близько 420-500 замін, що в середньому складає 2,8-3,2% від загальної кількості годин. Разом з тим, в книзі замін уроків несвоєчасно проставляються підписи викладачів.

ОПЛТД забезпечений основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності відповідно до "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419: планом роботи ліцею, робочими  навчальними програмами, поурочно-тематичними планами, планами виробничого навчання на місяць, плани навчально-виробничої діяльності на квартал, переліки навчально-виробничих робіт в основному відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм. Навчання в ліцеї проводиться згідно з робочими навчальними планами, узгодженими та затвердженими згідно чинного порядку. З кожної професії розроблені критерії державної кваліфікаційної атестації випускників, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів, детальні  програми виробничої практики, які відповідають вимогам ДСПТО. Рівень забезпечення навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності складає 91%.

Аналіз планів педагогічної ради та протоколів засідань показав, що засідання педагогічної ради проводяться систематично. До плану роботи педагогічної ради включені питання, що стосуються організації навчально-виховного процесу, підсумків, перевірок, профорієнтаційної роботи, атестації медпрацівників, успішності учнів та інші.

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальних програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Професійно-теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться в 14 навчальних кабінетах. Кабінети забезпечені наочними засобами для навчання, інструментами, макетами та ін. Є спортивна зала та тренажерна зала. Виробниче навчання здійснюється в 11 майстернях та 1 лабораторії, які забезпечені необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами.

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали обліку теоретичного і виробничого навчання. Аналіз показав, що журнали ведуться своєчасно, записи в журналах співпадають із вимогами навчальних планів і програм і підтверджують їх виконання в повному обсязі. Адміністрація ліцею своєчасно здійснює контроль за станом ведення журналів, про що є відповідні записи.

Виробнича практика в ОПЛТД організовується згідно з "Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992. Для відпрацювання виробничої практики визначаються робочі місця на підприємствах-замовниках робітничих кадрів, готується документація для персонального розподілу учнів на практику, закріплюються наставники з числа майстрів виробничого навчання. Основними підприємствами-замовниками кадрів є: Приватбанк, Укрсиббанк, ТОВ "Торговий дім "Грегорі Арбер"", ПП "Колпакова", СПД "СЛОГАН", СПД"Перуцьких", ТОВ "Біла орхідея",ЗАТ "Модеса", "Салон краси Ірини Каспарян", ПП "Ваш сад", ТОВ "Мистецтво краси", магазин "Букет", ПП "Центр сучасних познань", ТОВ "Марін Лімітед" та ін. З організаціями укладаються договори на проходження виробничої практики та виробничого навчання. Старшим майстром здійснюється контроль за станом проходження виробничої практики учнів. Необхідно в дозволі на проведення виробничої практики учнів на території навчального закладу згідно виробничих потреб вказувати кількість та ПІБ учнів.

Керівництвом ліцею розроблений план внутрішнього контролю. Контроль якості знань умінь та навичок учнів здійснюється шляхом поточного, підсумкового, модульного, тематичного і вихідного контролю знань, поетапної кваліфікаційна атестації. У ліцеї щосеместрово проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та  рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності. Записи аналізу відвідуваних уроків і відгуки викладачів зафіксовані в установленому порядку і розглядаються на щотижневих нарадах у директора ліцею, на нарадах з майстрами виробничого навчання, на педагогічних радах.

За три останні роки графік контролю за навчально-виробничим процесом виконувався на 89%.

Державна кваліфікаційна атестація в ліцеї проводиться відповідно до "Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. №201/469. Державна кваліфікаційна атестація складається з виконання пробної кваліфікаційної роботи (відповідно до наряду-завдання) та захисту дипломної роботи. Головою ДКА призначається представник базового підприємства з відповідного напряму підготовки, склад комісії затверджується наказом Директора департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Протоколи ведуться згідно чинних вимог.

 

4.2. Оцінка рівня організації навчально-виховної діяльності, соціального захисту  учасників навчального процесу

Виховна робота в ОПЛТД здійснюється згідно з комплексним планом роботи Центру та планом виховної роботи на навчальний рік. Планування виховної роботи проводиться  відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. № 419, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., Методичних рекомендацій  МОН з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 н. р., розпорядження про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (від 30.11.2011р. № 1209-р), та іншими нормативно-правовими документами. 

Заступником  директора з навчально-виховної роботи  Тирлишкіною А.О. складається план виховної роботи на рік, де відображається громадське, патріотичне, моральне, естетичне, правове,  екологічне виховання. Згідно  з цим  планом класні керівники навчальних груп планують виховну роботу в групі, відображають всі напрямки виховання у своїх планах та затверджують в установленому порядку.

Обов’язковим є проведення виховної години в усіх навчальних групах. Контроль за виконанням плану з  виховної роботи здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи та звітує про результати виконаної роботи перед директором та на педагогічних радах.

Класні керівники та майстри виробничого навчання мають пакети документів з виховної роботи: план виховної роботи на рік, місяць, журнали спостережень з виховної роботи. Здійснюється індивідуальна робота з учнями "групи ризику", учнями-сиротами, учнями з неповних та неблагополучних сімей. Щомісячно проводиться засідання секції класних керівників.

Виховні години проводяться один раз на тиждень відповідно до загальної тематики ліцею. Сумісно з майстрами виробничого навчання, психологом та бібліотекарем проводяться тематичні бесіди, літературні вечори, батьківські збори та цілеспрямоване психологічне тестування психологом ліцею, про що є відповідні звіти. На початку кожного навчального року проходять батьківські збори, на яких обирається батьківський комітет ліцею, що працює згідно з планом, узгодженим з адміністрацією. Батьківські збори у групах проводяться 4 рази на рік, що засвідчено протоколами.

В ліцеї працює Рада учнівського самоврядування. Систематично працює учнівський старостат, учнівська редакційна комісія, творчо - пошукова група, учнівський оперативний загін – як елементи учнівського самоврядування мають досить вагоме значення для підтримання внутрішнього порядку в ліцеї і адаптації учнів для подальшого життя.

В ліцеї систематично ведеться культурно-масова робота: виховні та тематичні лінійки, святкові вечори до пам’ятних дат, новорічні концерти, свята першого та останнього дзвоника, "Марафон милосердя", концерти до дня працівника Освіти, до міжнародного жіночого дня, конкурси Міс та Містер ліцею, пісенні конкурси, свято до дня закоханих, конкурс на кращий агітаційний малюнок по боротьбі з палінням, алкоголіз­мом та наркоманією, випускні вечори в учбових групах: класні години, конкурси газет різної тематики, конкурси, предметні тижні по професій, вечори гумору, вечори за інтересами, тематичні вікторини, бібліотечні уроки-конференції, та ін.

З метою національно-естетичного виховання організуються екскурсії в музеї (археологічний, історико-краєзнавчий музей, одеський обласний центр української культури, музей східного і західного мистецтва), театри  (Музичної комедії, Український театр), дні відпочинку – відвідування Одеського дельфінарію , храми Одеси та інші.

Важливу роль в організації позакласної роботи відіграють гуртки та спортивні секції. Крім предметних, у ліцеї діють творчі гуртки, які працюють з обдарованою молоддю.  Гуртківці постійно отримують звання дипломантів та лауреатів Обласного фестивалю-конкурсу "ЧИСТІ РОСИ". Гурток декоративно-прикладного мистецтва бере участь в усіх виставках міста Одеси, де постійно отримує дипломи за участь. Модельне агентство ліцею бере участь у всіх профорієнтаційних заходах та отримує подяки та дипломи за свої виступи.

В ліцеї діють спортивні секції з настільного тенісу, баскетболу, футболу, шахів та шашок та легкої атлетики під керівництвом викладачів фізичного виховання. У вересні-жовтні та травні проводяться спортивні змагання між учбовими групами, спартакіади. Учні ліцею беруть участь у спортивних заходах серед збірних команд районів (всіх верств населення) та проявляють себе, вправними, цілеспрямованими спортсменами та посідають призові місця. Юні спортсмени ліцею отримують призові місця на міських та обласних олімпіадах.

Педагогічний колектив ліцею систематично проводить виховну роботу по попередженню правопорушень та злочинності, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкоголю серед учнівської молоді. З цією метою в ліцеї працює Штаб по профілактиці правопорушень, що створюється щорічним наказом директора. Засідання штабу проводяться згідно затвердженому плану роботи на рік, позачергові – у разі необхідності. Результати роботи Ради профілактики періодично розглядаються на засіданнях Педагогічної Ради ліцею. За останні три роки не було жодного випадку злочинів та правопорушень, скоєних учнями Одеського професійного ліцею технологій та дизайну. 

Керівництвом ліцею встановлено тісне співробітництво з працівниками Київського РВ ОМУ ГУМВС, працівниками Одеського міського управління у справах дітей, служби у справах дітей Київської районної держадміністрації та іншими органами міської влади. За їх участю в ліцеї проводяться заходи виховної роботи з питань профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Систематично проводяться інструктажі по попередженню правопорушень,  дотриманню правил техніки безпеки під час святкування святкових дат календаря.

В ліцеї діє учнівський оперативний загін для підтримання внутрішнього правопорядку, для боротьби проти паління та порушень правил поведінки. До складу загону входять 11 учнів, майстри виробничого навчання, викладачі під головуванням заступника директора з навчально-виховної роботи.

Соціальний захист учнів, насамперед, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, виконується згідно з державними вимогами щодо дітей цієї категорії. Протягом останніх років збільшилась кількість учнів в ліцеї, які потребують особливої уваги і додаткового соціального захисту – це учні-інваліди, діти з обмеженими можливостями, які з 2004 р. одночасно з професійною підготовкою одержують повну загальну середню освіту. Педагогічним колективом проводяться семінари, конференції з питань адаптації учнів-інвалідів до навчально-виховного процесу і інтеграції їх в суспільство. З учнями-інвалідами систематично проводиться індивідуальна робота, враховуючи їх психологічні особливості.

У ліцеї проводиться контроль присутності учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання, як один із методів боротьби з правопорушеннями. З учнями, які пропускають уроки без поважних причин, проводиться належна робота: індивідуальні профілактичні бесіди майстрів в/н., класних керівників, практичного психолога та адміністрації, бесіди з батьками, винесення питання пропусків без поважних причин окремих учнів на засідання ради учнівського самоврядування, ради профілактики, педагогічної ради.

Учням, які пропускали заняття винесено догани, попередження із зобов’язанням відпрацювати пропущені години.

Одеській професійний ліцей технологій та дизайну не має власного гуртожитку.

В ОПЛТД працює бібліотека з читальною залою, яка забезпечує навчальною, довідковою періодичною літературою навчально-виховний процес у ліцеї на сучасному рівні, приймає участь в вихованні учнів високо моральними людьми, патріотами своєї країни. Бібліотекою ліцею проводяться для учнів з їхньою участю різні заходи: тематичні вечори, уроки-конференції, міні-вікторини, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, виставки: круглий стіл на тему "Свобода України"; урок державності "Національна символіка України " до Дня незалежності України; урок-диспут із групами 2-3 курсу "Фахівець 21 століття"; урок пам’яті «Чорнобиль… Трагедія… Пам'ять…» до Дня 30-річниці Чорнобильської трагедії; година застереження "Ехо національної трагедії" до дня пам’яті жертв голодомору; вечір-зустріч з ветеранами "І за даллю грозовою сурми золоті" до Дня Перемоги; тематичний вечір. Щорічно бібліотека організовує 15-20 тематичних книжкових виставок.  В ліцеї щорічно проводяться конкурси та інші заходи, спрямовані на  творчий розвиток учнів: місячник фізичної культури та спорту «Весела Спартакіада», «Бібліосутінки» у сузір’ї молодості і талантів, Всесвітній день туризму та створення нашої власної студентської туристичної фірми «Двіжтур»,  конкурс плакатів; святкові флешмоби присвячені Дню працівника профтехосвіти та Міжнародному жіночому дню, "Калейдоскоп професій", соціальний благодійний проект від секції «Інтеркуаффюр Україна» в рамках стартапу з перукарського мистецтва та нігтьового дизайну, екологічна гра-вікторіна  "За чисте довкілля", конкурс гарбузів до свята Хеллоуїн, конкурс учнівського самоврядування - учнівський brainstorming та інші.

 

4.3. Оцінка рівня організації навчально-методичної діяльності

Методична робота в ліцеї організована на основі Положення  про методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних навчальних закладах,  плану роботи педагогічного колективу на рік, планів роботи педагогічної ради і методичних комісій.

З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: "Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у професійному навчальному закладі". Методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. В результаті роботи над проблемною темою в ліцеї запроваджена системи підготовки учнів до самозайнятості та відкриття власної справи, розроблена програма з предмету "Основи організації власної справи", вивчення якої рекомендовано у всіх закладах професійної освіти Одеської області. Розробляється і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: робочі зошити, методичні розробки, збірники завдань і ін.

В  ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", "Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею". Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих можливостей педагогічних працівників, а також  вирішення проблеми підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців.

Планування роботи педагогічної ради узгоджено з планом роботи навчального закладу. Вивчення протоколів засідань педради показали, що на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання організації навчально-виховного процесу, якість підготовки кваліфікованих робітників в навчальному закладі, організаційні питання, аналіз виховної роботи, поведінка учнів та відвідування занять, інноваційна проектна діяльність навчального закладу та інші питання. Ведеться книга протоколів засідань педрад, яка оформлена згідно з вимогами.

Інструктивно-методичні наради проводяться один раз на місяць з питань поточної роботи навчального закладу або у зв’язку з необхідністю ознайомлення педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією.

В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Білецька О. М.); професій інформаційно-комунікаційних технологій (керівник Толстікова І.В.); природничо-математичного циклу (керівник Козловська Н. В.); суспільно- гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник Загрибельна Н. В.). Плани роботи методичних комісій складаються на рік, засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з  вивчення  та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, аналізується якість підготовки учнів та інші. 

В ліцеї працює методична рада, до складу якої входять керівники методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з навчально-методичної роботи ліцею. Створений окремий методичний кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними виданнями. З метою моніторингу методичної роботи заведені та заповнюються творчі паспорти педпрацівників.

Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки. Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів та професій становить 87%.  Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам навчальних планів і програм.

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи – майстер виробничого навчання Валляр Н. Д. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану,  затвердженого заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2015-2016 навчальному році слухачами школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.

В ліцеї працює школа передового досвіду під керівництвом викладача вищої категорії Юдакової Т. М., діяльність школи направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Педагогічним колективом ліцею проводиться безперервний пошук ефективних прийомів і методів навчання. Великий досвід педагогічної і професійної майстерності викладачів Орлової О. В., Загрибельної Н. В., Шоломицької О. М., Лісовської Ю. М. вивчався і узагальнився методичними комісіями.

Педпрацівники ліцею беруть участь в роботі предметних та профільних обласних методичних секцій, семінарів, які організує і проводить НМЦ ПТО в Одеській області. Щорічно на базі ліцею проводяться засідання обласних методичних секцій. Кращі доробки викладачів та майстрів училища вивчаються та розповсюджуються в ПТНЗ Одеської області.

В ліцеї проводяться олімпіади спеціальних дисциплін, конкурси професійної майстерності з окремих професій. Переможці беруть участь в обласних та всеукраїнських  змагальницьких заходах та здобувають призові місця.

Бібліотека ліцею за передплатою одержує 23 періодичні видання. Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 21346 примірників, навчальної літератури – 6510  примірників, з них українською мовою - 3100 прим.  Середній за професіями рівень забезпечення учнів підручниками становить 82% (з них українською мовою­ 45%), посібниками – 72% (з них українською мовою – 81%), забезпечення методичними матеріалами – 76% (українською мовою – 100%). Станом на 01.07.2016 року кількість читачів становить 470 осіб. План роботи складається на рік, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи, документація бібліотеки ведеться належним чином. В ліцеї працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати і ефективно використовувати колекції електронних документів, підручників, навчальних посібників, відеоматеріалів та ін.

Ліцей забезпечений комп’ютерними прикладними програмами, які впроваджені у навчальний процес з 12 предметів (39%) (Microsoft Office,  Доктор Веб, Pragma, OpenOffice Writer, ABBYY Lingvo x5, програми сканування та розпізнавання текстової та графічної інформації Fine Reаder, OpenOffice Draw, . Scribus, Chrome. В кожному  кабінеті  наявний доступ до Інтернету (за wi-fi технологією, а також за допомогою локальних мереж, які підключені до глобальної мережі Інтернет).

         

 

4.4 Оцінка рівня  безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу

         Охорона праці в  ОПЛТД  здійснюється на основі Законів України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", "Про охорону здоров’я", "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально виховного процесу в установах закладу освіти", "Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях  навчальних закладів системи загальної середньої освіти", та інших розпорядчих документів. Ліцей забезпечено діючими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань охорони праці і пожежної безпеки.

Для планування , організації і проведення роботи по виконанню вимог нормативно – правових документів і розподілу відповідальності директором ліцею щорічно видаються накази : "Про утворення служби з охорони праці", "Про організацію роботи з охорони праці на навчальний рік", "Про затвердження постійно діючої комісії з навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ліцеї", "Про затвердження постійно діючої комісії по розслідуванню нещасних випадків" та інші.

В ліцеї створена структурна система з охорони праці; введена посада інженера з охорони праці, є відповідальний за електрогосподарство, відповідальний за технічний стан та експлуатацію будівлі. Всі відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань у Державних органах промислового та технічного надзору в Одеський області, та мають посвідчення.

Службою охорони праці розроблена, затверджена та введена в дію програма вступного, первинного та повторного інструктажів з питань охорони праці, розроблені  інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, відповідають вимогам законодавства, та охоплюють увесь перелік професій. Ведуться журнали для реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності по групах, журнали реєстрації нещасних випадків для учнів. Інструктажі з викладачами та майстрами виробничого навчання проводяться кожного півріччя. Розроблені та введені інструкції з пожежної безпеки та електробезпеки, план евакуації працівників та учнів у випадку пожежі.

В ліцеї діє колективний договір між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом, в якому обумовлені питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Усі працівники  навчального закладу забезпечені посадовими інструкціями, в яких є пункти, пов’язані з охороною праці, та дотримуються правил безпечної праці під час навчального процесу в ліцеї та на підприємствах практичного  навчання. Протягом 2015 – 2016 н. р. нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом серед працівників не має.

Навчання працівників ліцею проводиться згідно плану, затвердженому директором ліцею. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколами у спеціальних журналах. Проблеми забезпечення та дотримання умов з охорони праці обговорюються на педагогічних радах 2 рази на рік  та нарадах майстрів виробничого навчання, при директорові ліцею, що засвідчено відповідними протоколами.

За навчальною програмою з кожної професії вивчається предмет "Охорона праці"  в обсязі 30 годин та  "Правила дорожнього руху" в обсязі 8 годин. Створений кабінет з охорони праці, оснащений усіма необхідними нормативними, навчальними, технічними та методичними засобами: стендами, посібниками, підручниками, роздатковим матеріалом та наочністю. Кабінети та виробничі майстерні оснащені куточками з охорони праці, необхідними матеріалами для проведення інструктажів, вогнегасниками та  аптечками для надання першої медичної допомоги. В ліцеї розроблені та введені в дію інструкції для безпеки життєдіяльності учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Протягом останніх трьох  навчальних років випадків пожежної небезпеки, випадків серед учнів під час навчально-виховного процесу не було.

Будівля ліцею, навчальні кабінети, виробничі майстерні та всі інші приміщення в основному відповідають санітарно – технічним нормам. Проводяться заміри опору ізоляції електрообладнання, заземлення з оформленням відповідних протоколів. Санітарно-технічний стан приміщень задовільний, про що є акт складений  районною санітарно-епідеміологічною станцією.  Санітарний стан навчальних кабінетів і майстерень, навчальних і робочих місць відповідають вимогам пожежної безпеки. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних, пожежних норм та вимог з охорони праці здійснюється органами Держсанепідслужби в Одеській області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеський області. Розроблюються та виконуються заходи на приписи органів контролю з цих питань. Усі зауваження, що були виявлені державними органами влади, були виконані в повному обсязі в визначений термін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу

ОПЛТД укомплектований керівними і педагогічними кадрами на 100%. Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечує 56 педагогічних працівників, з них: директор, 1 заступник з навчально-виробничої роботи, 1 заступник з навчально-виховної роботи, 1 заступник директора з навчально-методичної роботи, 2 старших майстра, 1 практичний психолог,  1 керівник гуртка,1 перекладач-дактилолог, 1 керівник фізичного виховання, 28 майстрів виробничого навчання, 21 викладач. Рівень кваліфікації педагогічних працівників в цілому відповідає напрямам підготовки робітничих кадрів.

Керівник ліцею – директор Шапошнікова Н. П., має вищу освіту, кваліфікація – викладач креслення і малювання, образотворчого мистецтва, має науковий ступень - кандидат педагогічних наук та вчене звання - доцент.

Наявний штатний розпис, затверджений Департаментом освіти і науки ОМР, який налічує 89,6 штатних одиниць (з них педагогічних працівників – 59,1), з них станом на 01.01.2016 р. в ліцеї працюють 59 педагогічних працівників. Відповідно до штатного розпису в ліцеї розроблені посадові інструкції, затверджені директором навчального закладу. Зміст посадових інструкцій в основному відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик. На всіх працівників навчального закладу оформлені особові справи та заповнені трудові книжки. Прийняття на роботу, переміщення та звільнення кадрів оформляються відповідними наказами.

Наказом директора ліцею затверджується педагогічне навантаження викладачів, проводиться тарифікація. Педагогічне навантаження педпрацівників складає в середньому 143-970 годин на рік. На початку навчального року видається наказ про призначення майстрів виробничого навчання та класних керівників за навчальними групами; про закріплення завідуючих кабінетами, майстернями та лабораторіями (наказ від 29.08.2014 р. № 32).

Педагогічне звання "Старший викладач" має 1 особа, педагогічне звання "Викладач-методист" - 1 особа, педагогічне звання "Майстер виробничого навчання І категорії" - 6 осіб; "Майстер виробничого навчання ІІ категорії" - 1 особа.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені необхідні для навчального процесу навчально-методичні та дидактичні матеріали: поурочно-тематичні плани, плани уроків теоретичного (виробничого) навчання, плани проведення лабораторно-практичних занять, інструкційно-технологічні картки, матеріали для оцінювання та контролю знань, контрольні питання, дидактичні та довідкові матеріали до уроків. Вся навчально-методична документація оформлена в тематичні папки. Рівень комплексно-методичного забезпечення предметів і професій становить 87,4%.

Викладачі та майстри виробничого навчання регулярно підвищують кваліфікацію у Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук, у Науково - методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Щорічно адміністрацією складається відповідний графік підвищення кваліфікації викладачів, який виконується на 100 %. Всі майстри виробничого навчання проходять стажування на підтвердження кваліфікаційного розряду та його підвищення на підприємствах ТОВ "Торговий дім" "Грегорі Арбер" та ПП "Колпакова" та ін. За три останні роки пройшли підвищення кваліфікації 13 викладачів професійно-теоретичної підготовки (72 %), 18 майстрів виробничого навчання (64 %). 91 % майстрів виробничого навчання пройшли стажування.

Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційною  комісією, яка створюється щорічним наказом директора і працює згідно вимог "Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України" (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р.                        № 1135. В роботі атестаційної комісії додержується об’єктивність і гласність.

 У 2015-2016 навчальному році пройшли атестацію – 6 викладачів.

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності молодих педагогічних працівників в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи–майстер виробничого навчання Валляр Н. Д. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану, який розроблений на початку року і затверджений заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2015-2016 н.р. слухачами школи є 12 педпрацівників ліцею.

         Всі педагогічні працівники володіють українською мовою, 100 % працівників володіють навичками роботи на комп’ютері та застосовують уміння і знання у практичній діяльності.

 

6.1  Відповідність рівня матеріально-технічної бази державним стандартам і  вимогам

Для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників в ОПЛТД створена матеріально-технічна база, яка дозволяє виконувати робочі навчальні плани і програми з професій та в основному відповідає вимогам нормативних документів МОН, Державних стандартів ПТО, щодо забезпечення  навчально-виробничого процесу.

Загальна навчальна площа приміщень для здійснення навчально-виробничого процесу складає 3120 м2. Для проведення занять загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки використовуються 21 кабінет, 11 майстерень, 1 лабораторія, площа навчальних приміщень кабінетів на одного учня складає в середньому не менш 2,4 м2, майстерень та лабораторій  - не менш 4,8 м2    У навчальному процесі також використовуються: актова зала 208 м2, бібліотека 112 м2, читальна зала 48 м2, медичний пункт 36 м2, спортивна зала 273 м2, тренажерна зала 57 м2.

  Всі навчальні та навчально-виробничі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, вимогам з охорони праці та пожежної безпеки про що свідчать документи оформлені відповідними органами.

Навчальні кабінети, спортивна зала за номенклатурою оснащення та кількістю відповідають на 92% вимогам навчальних планів та програм. У кожному кабінеті розроблений паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета. Всі кабінети, виробничі майстерні та лабораторії оснащені робочим місцем викладача, робочими місцями учнів, шафами, дошкою, стендами з наочними посібниками; обладнані технічними засобами  навчання: телевізором, комп’ютером, відеомагнітофоном, музичним центром.  Мають  змістовне методичне забезпечення у вигляді підручників, довідкової літератури, плакатів, зразків і інший дидактичний матеріал. В навчальному процесі використовується сучасний мультимедійні проектори та екрани.

        

 

6.2 Оцінка рівня організації фінансово-господарської  та виробничо-комерційної діяльності

         Фінансування ліцею здійснюється за рахунок місцевого бюджету та коштів спеціального фонду і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно та затверджується. Всі грошові надходження витрачаються згідно з кошторисом.

Заборгованості протягом двох останніх років немає.      

З метою економії тепло-водо-енергоресурсів проводяться утеплення вікон,  ремонт та профілактика опалювальної системи, щомісячно складається графік чергування педагогічних працівників по збереженню тепла та електроенергії.

          Заробітна плата та стипендія виплачується своєчасно по мірі надходжень бюджетних коштів.

Заборгованість по всім статтям надходжень коштів відсутня.

Фінансово-господарська дiяльнiсть ліцею направлена на забезпечення навчального процесу i здійснюється згідно з кошторисом доходів i видаткiв, який розробляється щорічно. Кошторис затверджується Департаментом освіти та наукової дiяльностi Одеської обласної адмiнiстрацiї. Джерелами фінансування є загальний фонд місцевого бюджету та надходження спеціального фонду. Надходження до спеціального фонду вiд виробничої дiяльностi, виробничої практики учнів та iншi надходження.

Заробітна плата та стипендія учнів виплачується своєчасно. Заборгованості по заробітні платі та стипендії немає. Заборгованість за комунальні послуги станом на 01.07.2016 року відсутня.

Економічні взаємовідносини з підприємствами, організаціями і установами здійснюються відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів на основі двосторонніх угод, які в основному виконуються своєчасно.

В цілому фінансово-господарська діяльність частково забезпечує умови для проведення навчального процесу і здійснюється відповідно до законодавчих і нормативних актів.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оцінка рівня управління професійно-технічним навчальним закладом

Рівень управління ОПЛТД відповідає вимогам чинного законодавства.

Управління ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації . Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Заклад виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не заперечують законодавству України та в межах їх повноважень.

Перспективний, річний план роботи ліцею та Положення відповідають  напрямкам державної політики в галузі професійно-технічної освіти, меті та завданням навчального закладу

 Відповідно до структури управління навчальним закладом розроблено і
затверджено штатний розпис згідно з нормативними вимогами та
в межах фонду заробітної плати.

ОПЛТД очолює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту. Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора ліцею.

До керівного складу ліцею входять директор (Шапошнікова Н.П.), заступники директора з навчально-виробничої (Долинюк Т.М.), навчально-методичної  (Лісовська О.М.) та навчально-виховної роботи                             (Тирлишкіна А.О.), головний бухгалтер (Завацька Л. В.), старші майстри (Приходько Л.В., Підлубна І.Л.), керівник фізичного виховання         (Шоломицька О. М.). Функціональні обов’язки посадових осіб, що відносяться до керівництва ліцею, розділяються обґрунтовано і охоплюють все коло завдань управління навчальним закладом.

Для вирішення значних і суттєвих завдань життєдіяльності навчального закладу керівництвом ліцею колегіально готуються відповідні рішення і видаються необхідні розпорядження, а у разі необхідності накази директора. Накази своєчасно доводяться до виконавців, при необхідності – під особистий розпис.

Ведеться книга обліку вхідної і вихідної документації, всі накази, розпорядження та нормативні документи реєструються, вчасно доводяться до відома педагогічного колективу, здійснюється періодичний контроль стану їх виконання. Всі накази записуються у відповідну книгу наказів, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою навчального закладу та підписом директора.

Нормативно-правові акти у галузі професійної підготовки обліковуються установленим порядком і доводяться до працівників на оперативних і спеціальних нарадах, засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних заняттях, вивчаються на засіданнях предметних методичних комісій.

Контроль за ходом і результатом навчально-виховного процесу в ОПЛТД здійснюється згідно з планом, який є складовою частиною плану роботи ліцею на навчальний рік. Графіки контролю створюються на початку кожного навчального року. Виконання запланованих заходів реалізується на 91%.

  Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори трудового колективу, які скликаються не менш одного разу на рік. Збори трудового колективу вирішують у межах своїх повноважень питання виробничої, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер.

Основним нормативним документом, який регламентує і регулює трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією, трудовим колективом  в особі профспілкового комітету і гарантує захист прав та інтересів усіх працюючих, є колективний договір. Колективний договір складено на період 2014-2019 рр. і зареєстровано  Департаментом праці і соціальної політики Одеської міської ради, реєстраційний № 08/444/-022 від 20.12.2013 р.

Колективним договором  визначені заохочення учасників навчально-виховного процесу для стимулювання їх діяльності в досягненні високих результатів. В ліцеї наявні заходи заохочення учасників навчально-виховного процесу в досягненні високих результатів. Створення позитивного мікроклімату для творчої роботи, для реалізації можливостей педагогічних працівників.

У ліцеї регулярно проводяться загальні збори, де директор звітує про проведену роботу за навчальний рік, батьківські збори, представник загальноліцейного батьківського комітету запрошується на засідання педагогічної ради, на яких спільно узгоджуються плани роботи. Хід та результати  проведення зазначених заходів фіксуються в протоколах.

Один раз на два місяці проводяться засідання педагогічної ради за планом та позачергові, що засвідчено відповідними протоколами засідань. Стан виконавчої дисципліни працівників навчального закладу аналізується і розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі. До порушників навчально-виховного процесу застосовуються необхідні заходи впливу: попередження, догани, суворі догани.

 

 

 

Директор ОПЛТД

 ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»                                    Н.П. Шапошнікова

 

 Звіт директора

Одеського професійного ліцею

технологій та дизайну Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К. Д. Ушинського»

за результатами роботи

 2014-2015 н. р.

 

1.    Загальна характеристика навчального закладу

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (далі – ОПЛТД, Ліцей) є навчальним закладом ІІ атестаційного рівня, що діє на підставі Положення, затвердженого ректором Державного закладу "ПНПУ імені К. Д. Ушинського" 28.11.2013 р. Форма власності – державна. Ліцей є структурним підрозділом університету з окремими правами фінансово-господарської самостійності. За дорученням університету веде самостійний баланс, має розрахунковий, поточний та інші рахунки в установах Держказначейства, банків, гербову печатку зі своєю назвою. Ліцей не має статусу юридичної особи.

Юридична і фактична адреса: 65088, м. Одеса, вул. О. Невського, 39. Телефони: (048 2) 359-700, 374-247. Ідентифікаційний код 35640190, довідка АА № 667078 від 26.09.2012 р.

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" занесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців., "Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" серії АГ № 545119. ОПЛТД ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" занесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців., довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серія АА №667078 від 26.09.2012 р.

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" створений в 1954 р. за наказом обласного управління Трудових резервів № 114 від 11.09.1954 р. під назвою Технічне училище № 3 і за роки існування був декілька разів реорганізований: в міське професійно-технічне училище № 11 (1964 р.), в технічне училище № 3 (1973 р.), в середнє професійно-технічне училище №5 (1981 р.), в професійно-технічне училище №5 (1989 р.), в професійно-технічне училище № 5 Одеської національної юридичної академії, (2003 р.), в Одеський професійний ліцей технологій та дизайну одягу (2006 р.). Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2007 р. № 894 шляхом приєднання Одеського професійного ліцею технологій та дизайну одягу до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського створений Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

З 1998 року ОПЛТД здійснює професійну підготовку учнів – інвалідів з вадами слуху. З 2001 року разом з професійно-технічною освітою учні-інваліди з вадами слуху отримують повну загальну середню освіту. За ці роки 214 осіб з обмеженими фізичними можливостями одержали дипломи кваліфікованого робітника.

У своїй діяльності ліцей керується необхідними нормативно-правовими документами, а саме Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, державними стандартами ПТО і кваліфікаційними характеристиками робітників відповідного рівня кваліфікації з конкретних професій, Положенням про Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" та іншими нормативно-правовими актами та документами згідно чинного законодавства.

Навчальна база Ліцею розміщена у типовій 9 – ти поверховій будівлі, яка знаходиться на балансі університету, використовується спільно з університетом. Загальна площа приміщень ліцею складає 4994,2 м2, навчальна площа – 3120,0 м2. До складу навчальної бази входять: 13 навчальних кабінетів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки, 11 навчально-виробничих майстерень, 5 лабораторій. Всі навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні та лабораторії обладнані та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці та правил пожежної безпеки. Для учнів створені соціально-побутові умови: актова зала 208 м2, бібліотека 112 м2, читальна зала 48 м2, медичний пункт 36 м2, спортивна зала 273 м2, тренажерна зала 57 м2. В ліцеї працює їдальня, загальною площею 302 м2.

Середня площа навчальних кабінетів на одного учня становить не менше 2,4 м2, навчально-виробничих майстерень – не менше 4,8 м2, лабораторій – не менше 4,8 м2.

Санітарно-технічний стан матеріально-технічної бази ліцею задовільний: відповідає встановленим нормам (санітарний паспорт, затверджений головним державним санітарним лікарем м. Одеси, довідка Одеського міського управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області, довідка головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, довідка Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеський області).

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №458851 від 11.07.2014 р) та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України (серія РД № 000932 від 21.10.2010р.) за професіями, які відповідають назвам Державного класифікатора професій (ДК 003:2010):

№ п/п

Код за ДК України

003:2010

Назва професії

Види

підготовки

Ліцензо-ваний обсяг

1

7435

Закрійник

ППП,

ПТН

50

10

2

7433

8263

Кравець

Вишивальник

ППП

30

3

7433

Кравець

ППП,

ПТН

90

30

4

8263

Вишивальник

 

ПТН

30

5

4112

Оператор комп’ютерного

набору

ППП,

ПТН

30

30

6

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП

30

7

4221

5121

Агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

ППП

30

8

5141

5141

Манікюрник;

педикюрник

ППП

30

9

5141

Манікюрник

ПТН

15

10

5141

Педикюрник

ПТН

15

11

8269

7331

Квіткар;

флорист

ППП

30

12

4221

Агент з організації туризму

ПТН

15

13

4112

7344

Оператор комп’ютерного набору;

фотограф (фотороботи)

ППП

30

14

7344

Фотограф

(фотороботи)

ППП,

ПТН

45

15

5141

 

5141

Перукар

(перукар-модельєр); манікюрник

ППП

30

16

4112

 

4121

Оператор комп’ютерного набору;

Офісний службовець (бухгалтерія)

ППП

 

30

 

  Джерелами фінансування навчального закладу є міський бюджет та позабюджетні кошти від навчально-виробничої діяльності.

Додатковими джерелами фінансування є: кошти, які одержані від договорів на підготовку кадрів з числа незайнятого населення.

Навчально-виробничий процес здійснюється в ОПЛТД з дотримання нормативно-правових актів та заявленого статусу. Ліцей забезпечений необхідною нормативно-правовою базою. Вимоги діючих нормативно-правових актів в навчальному закладі не порушуються.

Діловодство ведеться державною мовою, 92 % викладачів і майстрів виробничого навчання володіють державною мовою, 73 % предметів викладається українською мовою.

2.    Формування контингенту учнів, слухачів

         Формування учнівського контингенту в ОПЛТД здійснюється відповідно до професій, зазначених у ліцензії, з числа випускників загальноосвітніх шкіл міста та області, які мають базову або повну загальну середню освіту. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості за денною формою навчання.

Для створення більш рівних умов для реалізації права молоді на здобуття професійної освіти згідно з потребами регіону педагогічним колективом ліцею у 2014 році була одержана ліцензія з професії 4221, 5121 "Агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату).

У 2014-2015 н. р. були атестовані професії «Фотограф (фотороботи)», «Оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)», «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)», «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник».

Державне замовлення на прийом учнів до ліцею щорічно визначається наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації і щорічно виконується.

За останній рік план формування контингенту учнів за державним замовленням на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

виконується наступним чином:

2014-2015 н.р.– прийнято 209 осіб, що склало 100%.

Прийом на навчання учнів здійснюється відповідно до державного замовлення в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому до ліцею, розробленими відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 823/23355 від 29 травня 2013 року, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014), (погоджених з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації).

Прийом на навчання за кількістю і професіями проводиться у відповідності до ліцензій. Відповідність за ведення документації по формуванню контингенту учнів покладено на заступника директора з навчально-виробничої роботи та секретаря навчальної частини. Всі необхідні документи з формування контингенту учнів є в наявності, оформлені і систематизовані.

Для виконання плану прийому учнів педагогічним колективом ОПЛТД проводиться профорієнтаційна робота. За організацію профорієнтаційної роботи в ліцеї відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи. План роботи складається на кожний рік та затверджується директором ліцею. Питання проведення профорієнтаційної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Навчальним закладом розроблені комплексні заходи з проведення профорієнтаційної роботи – агітаційна робота в школах міста Одеси та області, дні відкритих дверей, презентації професій, реклама по телебаченню, радіо, у довідниках і інших засобах масової інформації, рекламні буклети, виставки робіт різних виробів, виготовлених учнями ліцею, участь у культурно - масових заходах міста з показами моделей одягу.

Приймальна комісія щорічно створюється наказом директора, в якому визначено склад, режим та порядок роботи приймальної комісії. Приймальна комісія працює в окремо виділеному приміщенні. Прийом до ліцею здійснюється за конкурсом на підставі результатів співбесід, анкетування психологом навчального закладу. Документація роботи приймальної комісії є в наявності і зберігається в належному стані. Організація роботи приймальної комісії, відбір абітурієнтів та ведення ділової документації проводиться згідно нормативних вимог.

Наповненість груп складає: для теоретичного навчання 25-30 осіб, для виробничого навчання 12-15 осіб.

Особові справи та книги наказів про контингент учнів (зарахування учнів, відрахування учнів), поіменні книги обліку особового складу учнів, книги реєстрації видачі довідок ведуться в основному у відповідності до нормативних вимог і зберігаються в сейфах навчальної частини.

Відрахування учнів з ОПЛТД проводиться згідно зі статтею № 39 Закону України "Про професійно-технічну освіту". Причинами відрахувань учнів є: зміна місця проживання, перевод до іншого навчального закладу, фінансові труднощі, тощо.

Фактичний контингент учнів ліцею станом на 01.06.2015 р. складає 414 чол., 18 навчальних груп.

Наповнюваність груп відповідає встановленим нормативам. Форма навчання – денна. Назви професій відповідають Державному класифікатору професій.

Після закінчення навчання випускники ліцею отримують дипломи кваліфікованого робітника та атестати про повну загальну середню освіту (для груп на базі базової середньої освіти) встановленого державного зразка, які реєструється у книзі реєстрації видачі документів про освіту. Книги видачі дипломів та додатків до дипломів зберігаються в сейфі навчальної частини ліцею, заповнюються та ведуться згідно вимог.

Випускники ліцею відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями: Приватбанк, Укрсиббанк, ТОВ "Торговий дім "Грегорі Арбер"", ПП "Колпакова", СПД "СЛОГАН", СПД"Перуцьких", ТОВ "Біла орхідея",ЗАТ "Модеса", "Салон краси Ірини Каспарян", ПП "Ваш сад", ТОВ "Мистецтво краси", магазин "Букет", ПП "Центр сучасних познань", ТОВ "Марін Лімітед" та ін. Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів", підготовка яких проводилася за державним замовленням.

Працевлаштовано за минулий рік:

 2013-2014 н.р. – 187 випускників (100%).

З 2013 року в ліцеї створений Центр профорієнтації та працевлаштування. Метою діяльності Центру є вирішення питань проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування учнівської молоді, випускників ліцею, інших осіб, які навчаються або мають відповідний кваліфікаційний рівень після закінчення навчання за набутими професіями, забезпечення їх зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, а також здійснення контролю за знаходженням в професії.

 

3.    Зміст підготовки кваліфікованих робітників

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО) і відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів і програм. Навчальний заклад забезпечений електронними версіями ДСПТО з усіх професій, в навчальний процес впроваджуються ДСПТО, затверджені у 2013 та 2014 роках.

Для забезпечення професійної підготовки учнів та слухачів ОПЛТД розроблені робочі навчальні плани і програми відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, типової базисної структури навчальних планів (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 р. № 947), освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ПТНЗ з професій. Робочі навчальні плани погоджені з замовниками кадрів, навчально-методичним центром ПТО в Одеській області та затверджені директором Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації.

Робочі навчальні плани в основному враховують вимоги нормативних документів, потреби сучасного виробництва, дотримання співвідношення навчального часу між професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, передбачено терміни навчання від 3 місяців (професійно-технічне навчання) до 3 років (первинна професійна підготовка), розподіл годин з курсу та послідовність вивчення предметів. Керівництвом навчального закладу здійснюється контроль за своєчасністю та якістю розробки і виконання робочих навчальних програм.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно-тематичні плани з навчальних предметів та професій, розглянуті і схвалені на засіданнях відповідних методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи. Розроблені необхідні дидактичні матеріали, матеріали для оцінювання та контролю знань, картки-завдання, інструкції для проведення лабораторно-практичних занять, контрольні питання. Переліки навчально-виробничих робіт з професій складаються на семестри майстрами виробничого навчання та погоджуються зі старшими майстрами. Старшими майстрами розробляються плани навчально-виробничої діяльності ліцею на півріччя, на місяць.

Для забезпечення контролю за навчально-виробничим процесом у ліцеї розроблені завдання для планових контрольних, перевірних робіт, терміни їх виконання, які розглядаються на засіданні методичних комісій і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. У ліцеї щосеместрово проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності.

Вся навчально-методична документація оформлена в тематичні папки. В наявності є критерії оцінювання знань, умінь та навичок учнів, слухачів, які відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик згідно вимог державних стандартів.

 

4. Стан організації навчально-виховного процесу

4.1. Оцінка рівня організації навчальної – виробничої діяльності

Планування, організація і контроль навчально-виховного процесу в ОПЛТД базується на діючих законодавчих і нормативних актах. Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів в галузі професійно - технічної освіти, Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах", методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно - технічної освіти, Державних стандартів, рекомендацій НМЦ ПТО та інших нормативно-правових документів.

Всі напрямки діяльності ліцею та важливі проблеми, над якими працює колектив, відображені в плані роботи на поточний рік, який відповідає вимогам "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах" та містить 13 розділів, затверджується на засіданні педагогічної ради. Назви розділів та їх зміст відповідають вимогам нормативних документів. План на поточний рік в основному розробляється на основі аналізу виконання плану попереднього навчального року. Виконання запланованих заходів здійснюється на 92 %.

Внутрішній розпорядок роботи навчального закладу регламентовано наказом від 29.08.2014 р. № 32 "Про організацію навчального процесу на 2014-2015 н.р.", в якому визначаються: режим роботи ліцею в поточному навчальному році, склад керівництва навчальних груп, склад педагогічної та методичної ради, методичних комісій та інші організаційні питання.

Навчальний рік розпочинається з 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами. ОПЛТД працює за п'ятиденним робочим тижнем при максимальному навантаженні учнів , що не суперечить вимогам положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ. Заняття проводяться в одну зміну.

Розклад занять розробляється своєчасно відповідно до робочих навчальних планів у відповідності з існуючими нормативами навантаження учнів. Розклад занять, а також консультацій затверджуються директором ліцею й доводяться до відома педагогічного колективу та учнів за тиждень до початку занять.

Зміна розкладу проводиться відповідно до робочих навчальних планів. Згідно з відповідними вимогами ведеться журнал замін. Усі заміни робляться через поважні обставини (захворювання педагогічних працівників, відрядження, навчальні відпустки для педпрацівників, що навчаються заочно у ВНЗ, санітарно-епідеміологічні ситуації та ін.). Ведеться книга замін уроків. За навчальний рік набирається близько 420-500 замін, що в середньому складає 2,8-3,2% від загальної кількості годин. Разом з тим, в книзі замін уроків несвоєчасно проставляються підписи викладачів.

ОПЛТД забезпечений основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності відповідно до "Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419: планом роботи ліцею, робочими навчальними програмами, поурочно-тематичними планами, планами виробничого навчання на місяць, плани навчально-виробничої діяльності на квартал, переліки навчально-виробничих робіт в основному відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм. Навчання в ліцеї проводиться згідно з робочими навчальними планами, узгодженими та затвердженими згідно чинного порядку. З кожної професії розроблені критерії державної кваліфікаційної атестації випускників, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів, детальні програми виробничої практики, які відповідають вимогам ДСПТО. Рівень забезпечення навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності складає 91%.

Аналіз планів педагогічної ради та протоколів засідань показав, що засідання педагогічної ради проводяться систематично. До плану роботи педагогічної ради включені питання, що стосуються організації навчально-виховного процесу, підсумків, перевірок, профорієнтаційної роботи, атестації медпрацівників, успішності учнів та інші.

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальних програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Професійно-теоретична та загальнопрофесійна підготовка проводиться в 13 навчальних кабінетах. Кабінети забезпечені наочними засобами для навчання, інструментами, макетами та ін. Є спортивна зала та тренажерна зала. Виробниче навчання здійснюється в 11 майстернях та 5 лабораторіях, які забезпечені необхідним обладнанням, інструментами та матеріалами.

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали обліку теоретичного і виробничого навчання. Аналіз показав, що журнали ведуться своєчасно, записи в журналах співпадають із вимогами навчальних планів і програм і підтверджують їх виконання в повному обсязі. Адміністрація ліцею своєчасно здійснює контроль за станом ведення журналів, про що є відповідні записи. Разом з тим, виявлені випадки виправлень та помарок у журналах.

Виробнича практика в ОПЛТД організовується згідно з "Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992. Для відпрацювання виробничої практики визначаються робочі місця на підприємствах-замовниках робітничих кадрів, готується документація для персонального розподілу учнів на практику, закріплюються наставники з числа майстрів виробничого навчання. Основними підприємствами-замовниками кадрів є: Приватбанк, Укрсиббанк, ТОВ "Торговий дім "Грегорі Арбер"", ПП "Колпакова", СПД "СЛОГАН", СПД"Перуцьких", ТОВ "Біла орхідея",ЗАТ "Модеса", "Салон краси Ірини Каспарян", ПП "Ваш сад", ТОВ "Мистецтво краси", магазин "Букет", ПП "Центр сучасних познань", ТОВ "Марін Лімітед" та ін. З організаціями укладаються договори на проходження виробничої практики та виробничого навчання. Старшим майстром здійснюється контроль за станом проходження виробничої практики учнів. Необхідно в дозволі на проведення виробничої практики учнів на території навчального закладу згідно виробничих потреб вказувати кількість та ПІБ учнів.

Керівництвом ліцею розроблений план внутрішнього контролю. Контроль якості знань умінь та навичок учнів здійснюється шляхом поточного, підсумкового, модульного, тематичного і вихідного контролю знань, поетапної кваліфікаційна атестації. У ліцеї щосеместрово проводяться директорські контрольні роботи з метою виявлення засвоєння матеріалів учнями та рівня підготовки педагогічних працівників, їх професійної компетентності. Записи аналізу відвідуваних уроків і відгуки викладачів зафіксовані в установленому порядку і розглядаються на щотижневих нарадах у директора ліцею, на нарадах з майстрами виробничого навчання, на педагогічних радах.

За три останні роки графік контролю за навчально-виробничим процесом виконувався на 89%.

Державна кваліфікаційна атестація в ліцеї проводиться відповідно до "Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. №201/469. Державна кваліфікаційна атестація складається з виконання пробної кваліфікаційної роботи (відповідно до наряду-завдання) та захисту дипломної роботи. Головою ДКА призначається представник базового підприємства з відповідного напряму підготовки, склад комісії затверджується наказом Директора департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Протоколи ведуться згідно чинних вимог.

 

4.2. Оцінка рівня організації навчально-виховної діяльності, соціального захисту учасників навчального процесу

Виховна робота в ОПЛТД здійснюється згідно з комплексним планом роботи Центру та планом виховної роботи на навчальний рік. Планування виховної роботи проводиться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. № 419, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., Методичних рекомендацій МОН з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 н. р., розпорядження про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (від 30.11.2011р. № 1209-р), та іншими нормативно-правовими документами.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Тирлишкіною А.О. складається план виховної роботи на рік, де відображається громадське, патріотичне, моральне, естетичне, правове, екологічне виховання. Згідно з цим планом класні керівники навчальних груп планують виховну роботу в групі, відображають всі напрямки виховання у своїх планах та затверджують в установленому порядку.

Обов’язковим є проведення виховної години в усіх навчальних групах. Контроль за виконанням плану з виховної роботи здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи та звітує про результати виконаної роботи перед директором та на педагогічних радах.

Класні керівники та майстри виробничого навчання мають пакети документів з виховної роботи: план виховної роботи на рік, місяць, журнали спостережень з виховної роботи. Здійснюється індивідуальна робота з учнями "групи ризику", учнями-сиротами, учнями з неповних та неблагополучних сімей. Щомісячно проводиться засідання секції класних керівників.

Виховні години проводяться один раз на тиждень відповідно до загальної тематики ліцею. Сумісно з майстрами виробничого навчання, психологом та бібліотекарем проводяться тематичні бесіди, літературні вечори, батьківські збори та цілеспрямоване психологічне тестування психологом ліцею, про що є відповідні звіти. На початку кожного навчального року проходять батьківські збори, на яких обирається батьківський комітет ліцею, що працює згідно з планом, узгодженим з адміністрацією. Батьківські збори у групах проводяться 4 рази на рік, що засвідчено протоколами.

В ліцеї працює Рада учнівського самоврядування. Систематично працює учнівський старостат, учнівська редакційна комісія, творчо - пошукова група, учнівський оперативний загін – як елементи учнівського самоврядування мають досить вагоме значення для підтримання внутрішнього порядку в ліцеї і адаптації учнів для подальшого життя.

В ліцеї систематично ведеться культурно-масова робота: виховні та тематичні лінійки, святкові вечори до пам’ятних дат, новорічні концерти, свята першого та останнього дзвоника, "Марафон милосердя", концерти до дня працівника Освіти, до міжнародного жіночого дня, конкурси Міс та Містер ліцею, пісенні конкурси, свято до дня закоханих, конкурс на кращий агітаційний малюнок по боротьбі з палінням, алкоголіз­мом та наркоманією, випускні вечори в учбових групах: класні години, конкурси газет різної тематики, конкурси "Кращий за професією", предметні тижні по професій, вечори гумору, вечори за інтересами, тематичні вікторини, бібліотечні уроки-конференції, та ін.

З метою національно-естетичного виховання організуються екскурсії в музеї (археологічний, історико-краєзнавчий, музей східного і західного мистецтва), театри (Музичної комедії, Український театр), дні відпочинку – відвідування Одеського дельфінарію , храми Одеси та інші.

Важливу роль в організації позакласної роботи відіграють гуртки та спортивні секції. Крім предметних, у ліцеї діють творчі гуртки, які працюють з обдарованою молоддю. Гуртківці постійно отримують звання дипломантів та лауреатів Обласного фестивалю-конкурсу "ЧИСТІ РОСИ". Гурток декоративно-прикладного мистецтва бере участь в усіх виставках міста Одеси, де постійно отримує дипломи за участь. Модельне агентство ліцею бере участь у всіх профорієнтаційних заходах та отримує подяки та дипломи за свої виступи.

В ліцеї діють спортивні секції з настільного тенісу, баскетболу, футболу, шахів та шашок та легкої атлетики під керівництвом викладачів фізичного виховання. У вересні-жовтні та травні проводяться спортивні змагання між учбовими групами, спартакіади. Учні ліцею беруть участь у спортивних заходах серед збірних команд районів (всіх верств населення) та проявляють себе, вправними, цілеспрямованими спортсменами та посідають призові місця. Юні спортсмени ліцею отримують призові місця на міських та обласних олімпіадах.

Педагогічний колектив ліцею систематично проводить виховну роботу по попередженню правопорушень та злочинності, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкоголю серед учнівської молоді. З цією метою в ліцеї працює Штаб по профілактиці правопорушень., що створюється щорічним наказом директора. Засідання штабу проводяться згідно затвердженому плану роботи на рік, позачергові – у разі необхідності. Результати роботи Ради профілактики періодично розглядаються на засіданнях Педагогічної Ради ліцею. За останні три роки не було жодного випадку злочинів та правопорушень, скоєних учнями Одеського професійного ліцею технологій та дизайну.

Керівництвом ліцею встановлено тісне співробітництво з працівниками Київського РВ ОМУ ГУМВС, працівниками Одеського міського управління у справах дітей, служби у справах дітей Київської районної держадміністрації, старшим дільничний Вузівського району, та іншими органами міської влади. За їх участю в ліцеї проводяться заходи виховної роботи з питань профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Систематично проводяться інструктажі по попередженню правопорушень, дотриманню правил техніки безпеки під час святкування святкових дат календаря.

В ліцеї діє учнівський оперативний загін для підтримання внутрішнього правопорядку, для боротьби проти паління та порушень правил поведінки. До складу загону входять 11 учнів, майстри виробничого навчання, викладачі під головуванням заступника директора з навчально-виховної роботи.

Соціальний захист учнів, насамперед, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, виконується згідно з державними вимогами щодо дітей цієї категорії. Протягом останніх років збільшилась кількість учнів в ліцеї, які потребують особливої уваги і додаткового соціального захисту – це учні-інваліди, діти з обмеженими можливостями, які з 2004 р. одночасно з професійною підготовкою одержують повну загальну середню освіту. Педагогічним колективом проводяться семінари, конференції з питань адаптації учнів-інвалідів до навчально-виховного процесу і інтеграції їх в суспільство. З учнями-інвалідами систематично проводиться індивідуальна робота, враховуючи їх психологічні особливості.

У ліцеї проводиться контроль присутності учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання, як один із методів боротьби з правопорушеннями. З учнями, які пропускають уроки без поважних причин, проводиться належна робота: індивідуальні профілактичні бесіди майстрів в/н., класних керівників, практичного психолога та адміністрації, бесіди з батьками, винесення питання пропусків без поважних причин окремих учнів на засідання ради учнівського самоврядування, ради профілактики, педагогічної ради.

Учням, які пропускали заняття винесено догани, попередження із зобов’язанням відпрацювати пропущені години.

Одеській професійний ліцей технологій та дизайну не має власного гуртожитку.

В ОПЛТД працює бібліотека з читальною залою, яка забезпечує навчальною, довідковою періодичною літературою навчально-виховний процес у ліцеї на сучасному рівні, приймає участь в вихованні учнів високо моральними людьми, патріотами своєї країни. Бібліотекою ліцею проводяться для учнів з їхньою участю різні заходи: тематичні вечори, уроки-конференції, міні-вікторини, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, виставки: круглий стіл на тему "Свобода України"; урок державності "Національна символіка України " до Дня незалежності України; урок-диспут із групами 2-3 курсу "Фахівець 21 століття"; урок пам’яті " Чорнобиль трагедія 20 століття" до Дня Чорнобильської трагедії; година застереження "Ехо національної трагедії" до дня пам’яті жертв голодомору; вечір-зустріч з ветеранами "І за даллю грозовою сурми золоті" до Дня Перемоги; тематичний вечір. Щорічно бібліотека організовує 15-20 тематичних книжкових виставок. В ліцеї щорічно проводяться конкурси та інші заходи, спрямовані на творчий розвиток учнів: Самый классный "классный"; конкурс "Маскарадний костюм"; турнір лицарів ввічливості; лучший по профессии; Міс Осінь; КВК між учнями 1, 2, 3 курсів; конкурс малюнків; концерти до свят; конкурс на найцікавішу прикрасу для новорічної ялинки; конкурс плакатів; конкурс "Щасливий випадок" , екологічна гра-вікторіна "Вікно в природу", конкурс учнівського самоврядування "Лідер року" та інші.

У 2012 році створена та працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати і ефективно використовувати колекції електронних документів.

 

4.3. Оцінка рівня організації навчально-методичної діяльності

Методична робота в ліцеї організована на основі Положення про методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних навчальних закладах, плану роботи педагогічного колективу на рік, планів роботи педагогічної ради і методичних комісій.

З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: "Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у професійному навчальному закладі". Методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. В результаті роботи над проблемною темою в ліцеї запроваджена системи підготовки учнів до самозайнятості та відкриття власної справи, розроблена програма з предмету "Основи організації власної справи", вивчення якої рекомендовано у всіх закладах професійної освіти Одеської області. Розробляється і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.

В ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", "Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею". Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих можливостей педагогічних працівників, а також вирішення проблеми підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців.

Планування роботи педагогічної ради узгоджено з планом роботи навчального закладу. Вивчення протоколів засідань педради показали, що на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання організації навчально-виховного процесу, якість підготовки кваліфікованих робітників в навчальному закладі, організаційні питання, аналіз виховної роботи, поведінка учнів та відвідування занять, інноваційна проектна діяльність навчального закладу та інші питання. Ведеться книга протоколів засідань педрад, яка оформлена згідно з вимогами.

Інструктивно-методичні наради проводяться один раз на місяць з питань поточної роботи навчального закладу або у зв’язку з необхідністю ознайомлення педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією.

В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Курінная Т. П.); професій інформаційно-комунікаційних технологій (керівник Толстікова І.В.); природничо-математичного циклу (керівник Козловська Н. В.); суспільно- гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник Загрибельна Н. В.). Плани роботи методичних комісій складаються на рік, засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, аналізується якість підготовки учнів та інші.

В ліцеї працює методична рада, до складу якої входять керівники методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з навчально-методичної роботи ліцею. Створений окремий методичний кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними виданнями. З метою моніторингу методичної роботи заведені та заповнюються творчі паспорти педпрацівників.

Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки. Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів та професій становить 85%. Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам навчальних планів і програм.

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи – старший майстер Підлубна І. Л. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану, затвердженого заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2014-2015 році слухачами школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.

В ліцеї працює школа передового досвіду під керівництвом викладача вищої категорії Юдакової Т. М., діяльність школи направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Педагогічним колективом ліцею проводиться безперервний пошук ефективних прийомів і методів навчання. Великий досвід педагогічної і професійної майстерності викладачів вищої категорії Орлової О. В., Кушнір С. О., Полякової О. М., майстрів виробничого навчання Ковальчук Г. О., Іванової О. М., Толстікової І. В. вивчався і узагальнився методичними комісіями.

Педпрацівники ліцею беруть участь в роботі предметних та профільних обласних методичних секцій, семінарів, які організує і проводить НМЦ ПТО в Одеській області. Щорічно на базі ліцею проводяться засідання обласних методичних секцій. Кращі доробки викладачів та майстрів училища вивчаються та розповсюджуються в ПТНЗ Одеської області.

В ліцеї проводяться олімпіади спеціальних дисциплін, конкурси професійної майстерності з окремих професій. Переможці беруть участь в обласних та всеукраїнських змагальницьких заходах та здобувають призові місця.

Бібліотека ліцею за передплатою одержує 32 періодичні видання, із них 18 навчальних. Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 34846 примірників, навчальної літератури – 16942 примірників (49%), з них українською мовою - 6832 прим. (40%). Середній за професіями рівень забезпечення учнів підручниками становить 82% (з них українською мовою­ 45%), посібниками – 72% (з них українською мовою – 81%), забезпечення методичними матеріалами – 76% (українською мовою – 100%). Станом на 01.07.2015 року кількість читачів становить 483 особи. План роботи складається на рік, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи, документація бібліотеки ведеться належним чином. В ліцеї працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати і ефективно використовувати колекції електронних документів, підручників, навчальних посібників, відеоматеріалів та ін.

Ліцей забезпечений комп’ютерними прикладними програмами, які впроваджені у навчальний процес з 12 предметів (39%) (Microsoft Office, Доктор Веб, Pragma, OpenOffice Writer, ABBYY Lingvo x5, програми сканування та розпізнавання текстової та графічної інформації Fine Reаder, OpenOffice Draw, . Scribus, Chrome. В кожному кабінеті наявний доступ до Інтернету (за wi-fi технологією, а також за допомогою локальних мереж, які підключені до глобальної мережі Інтернет).

        

 

4.4 Оцінка рівня безпеки життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу

         Охорона праці в ОПЛТД здійснюється на основі Законів України "Про охорону праці", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", "Про охорону здоров’я", "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально виховного процесу в установах закладу освіти", "Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти", та інших розпорядчих документів. Ліцей забезпечено діючими законодавчими і нормативно-правовими актами з питань охорони праці і пожежної безпеки.

Для планування , організації і проведення роботи по виконанню вимог нормативно – правових документів і розподілу відповідальності директором ліцею щорічно видаються накази : "Про утворення служби з охорони праці", "Про організацію роботи з охорони праці на навчальний рік", "Про затвердження постійно діючої комісії з навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ліцеї", "Про затвердження постійно діючої комісії по розслідуванню нещасних випадків" та інші.

В ліцеї створена структурна система з охорони праці; введена посада інженера з охорони праці, є відповідальний за електрогосподарство, відповідальний за технічний стан та експлуатацію будівлі. Всі відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань у Державних органах промислового та технічного надзору в Одеський області, та мають посвідчення.

Службою охорони праці розроблена, затверджена та введена в дію програма вступного, первинного та повторного інструктажів з питань охорони праці, розроблені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, відповідають вимогам законодавства, та охоплюють увесь перелік професій. Ведуться журнали для реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності по групах, журнали реєстрації нещасних випадків для учнів. Інструктажі з викладачами та майстрами виробничого навчання проводяться кожного півріччя. Розроблені та введені інструкції з пожежної безпеки та електробезпеки, план евакуації працівників та учнів у випадку пожежі.

В ліцеї діє колективний договір між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом, в якому обумовлені питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Усі працівники навчального закладу забезпечені посадовими інструкціями, в яких є пункти, пов’язані з охороною праці, та дотримуються правил безпечної праці під час навчального процесу в ліцеї та на підприємствах практичного навчання. Протягом 2014 – 2015 н. р. нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом серед працівників не має.

Навчання працівників ліцею проводиться згідно плану, затвердженому директором ліцею. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколами у спеціальних журналах. Проблеми забезпечення та дотримання умов з охорони праці обговорюються на педагогічних радах 2 рази на рік та нарадах майстрів виробничого навчання, при директорові ліцею, що засвідчено відповідними протоколами.

За навчальною програмою з кожної професії вивчається предмет "Охорона праці" в обсязі 30 годин та "Правила дорожнього руху" в обсязі 8 годин. Створений кабінет з охорони праці, оснащений усіма необхідними нормативними, навчальними, технічними та методичними засобами: стендами, посібниками, підручниками, роздатковим матеріалом та наочністю. Кабінети та виробничі майстерні оснащені куточками з охорони праці, необхідними матеріалами для проведення інструктажів, вогнегасниками та аптечками для надання першої медичної допомоги. В ліцеї розроблені та введені в дію інструкції для безпеки життєдіяльності учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Протягом останніх трьох навчальних років випадків пожежної небезпеки, випадків серед учнів під час навчально-виховного процесу не було.

Будівля ліцею, навчальні кабінети, виробничі майстерні та всі інші приміщення в основному відповідають санітарно – технічним нормам. Проводяться заміри опору ізоляції електрообладнання, заземлення з оформленням відповідних протоколів. Санітарно-технічний стан приміщень задовільний, про що є акт складений районною санітарно-епідеміологічною станцією. Санітарний стан навчальних кабінетів і майстерень, навчальних і робочих місць відповідають вимогам пожежної безпеки. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних, пожежних норм та вимог з охорони праці здійснюється органами Держсанепідслужби в Одеській області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеський області. Розроблюються та виконуються заходи на приписи органів контролю з цих питань. Усі зауваження, що були виявлені державними органами влади, були виконані в повному обсязі в визначений термін.

 

5. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу

ОПЛТД укомплектований керівними і педагогічними кадрами на 100%. Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечує 56 педагогічних працівників, з них: директор, 1 заступник з навчально-виробничої роботи, 1 заступник з навчально-виховної роботи, 1 заступник директора з навчально-методичної роботи, 2 старших майстра, 1 практичний психолог, 1 педагог-організатор, 1 перекладач-дактилолог, 1 керівник фізичного виховання, 28 майстрів виробничого навчання, 18 викладачів. Рівень кваліфікації педагогічних працівників в цілому відповідає напрямам підготовки робітничих кадрів.

Керівник ліцею – директор Шапошнікова Н. П., має вищу освіту, кваліфікація – викладач креслення і малювання, образотворчого мистецтва, має науковий ступень - кандидат педагогічних наук та вчене звання - доцент.

Наявний штатний розпис, затверджений Міністерством освіти і науки України, який налічує 94 штатних одиниць (з них педагогічних працівників – 59), з них станом на 01.01.2015 р. в ліцеї працюють 56 педагогічних працівників. Відповідно до штатного розпису в ліцеї розроблені посадові інструкції, затверджені директором навчального закладу. Зміст посадових інструкцій в основному відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик. На всіх працівників навчального закладу оформлені особові справи та заповнені трудові книжки. Прийняття на роботу, переміщення та звільнення кадрів оформляються відповідними наказами.

Наказом директора ліцею затверджується педагогічне навантаження викладачів, проводиться тарифікація. Педагогічне навантаження педпрацівників складає в середньому 143-970 годин на рік. На початку навчального року видається наказ про призначення майстрів виробничого навчання та класних керівників за навчальними групами; про закріплення завідуючих кабінетами, майстернями та лабораторіями (наказ від 29.08.2014 р. № 32).

Педагогічне звання "Старший викладач" має 1 особа, педагогічне звання "Викладач-методист" - 1 особа, педагогічне звання "Майстер виробничого навчання І категорії" - 6 осіб; "Майстер виробничого навчання ІІ категорії" - 1 особа.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені необхідні для навчального процесу навчально-методичні та дидактичні матеріали: поурочно-тематичні плани, плани уроків теоретичного (виробничого) навчання, плани проведення лабораторно-практичних занять, інструкційно-технологічні картки, матеріали для оцінювання та контролю знань, контрольні питання, дидактичні та довідкові матеріали до уроків. Вся навчально-методична документація оформлена в тематичні папки. Рівень комплексно-методичного забезпечення предметів і професій становить 85,4%.

Викладачі та майстри виробничого навчання регулярно підвищують кваліфікацію у Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук, у Науково - методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Щорічно адміністрацією складається відповідний графік підвищення кваліфікації викладачів, який виконується на 100 %. Всі майстри виробничого навчання проходять стажування на підтвердження кваліфікаційного розряду та його підвищення на підприємствах ТОВ "Торговий дім" "Грегорі Арбер" та ПП "Колпакова" та ін. За три останні роки пройшли підвищення кваліфікації 13 викладачів професійно-теоретичної підготовки (72 %), 18 майстрів виробничого навчання (64 %). 91 % майстрів виробничого навчання пройшли стажування.

Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційною комісією, яка створюється щорічним наказом директора і працює згідно вимог "Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України" (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. В роботі атестаційної комісії додержується об’єктивність і гласність.

 У 2015 році пройшли атестацію – 6 викладачів, 1 майстер виробничого навчання.

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності молодих педагогічних працівників в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи–старший майстер Підлубна І.Л. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану, який розроблений на початку року і затверджений заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2014-2015 н.р. слухачами школи є 12 педпрацівників ліцею.

         Всі педагогічні працівники володіють українською мовою, 100 % працівників володіють навичками роботи на комп’ютері та застосовують уміння і знання у практичній діяльності.

 

6.1 Відповідність рівня матеріально-технічної бази державним стандартам і вимогам

Для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників в ОПЛТД створена матеріально-технічна база, яка дозволяє виконувати робочі навчальні плани і програми з професій та в основному відповідає вимогам нормативних документів МОН, Державних стандартів ПТО, щодо забезпечення навчально-виробничого процесу.

Загальна навчальна площа приміщень для здійснення навчально-виробничого процесу складає 3120 м2. Для проведення занять загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки використовуються 13 кабінетів, 11 майстерень, 5 лабораторій, площа навчальних приміщень кабінетів на одного учня складає в середньому не менш 2,4 м2, майстерень та лабораторій - не менш 4,8 м2 У навчальному процесі також використовуються: актова зала 208 м2, бібліотека 112 м2, читальна зала 48 м2, медичний пункт 36 м2, спортивна зала 273 м2, тренажерна зала 57 м2.

  Всі навчальні та навчально-виробничі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, вимогам з охорони праці та пожежної безпеки про що свідчать документи оформлені відповідними органами.

Навчальні кабінети, спортивна зала за номенклатурою оснащення та кількістю відповідають на 92% вимогам навчальних планів та програм. У кожному кабінеті розроблений паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета. Всі кабінети, виробничі майстерні та лабораторії оснащені робочим місцем викладача, робочими місцями учнів, шафами, дошкою, стендами з наочними посібниками; обладнані технічними засобами навчання: телевізором, комп’ютером, відеомагнітофоном, музичним центром. Мають змістовне методичне забезпечення у вигляді підручників, довідкової літератури, плакатів, зразків і інший дидактичний матеріал. В навчальному процесі використовується сучасний мультимедійні проектори та екрани.

        

 

6.2 Оцінка рівня організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

         Фінансування ліцею здійснюється за рахунок місцевого бюджету та коштів спеціального фонду і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно та затверджується. Всі грошові надходження витрачаються згідно з кошторисом.

Заборгованості протягом двох останніх років немає.  

З метою економії тепло-водо-енергоресурсів проводяться утеплення вікон, ремонт та профілактика опалювальної системи, щомісячно складається графік чергування педагогічних працівників по збереженню тепла та електроенергії.

          Заробітна плата та стипендія виплачується своєчасно по мірі надходжень бюджетних коштів.

Заборгованість по всім статтям надходжень коштів відсутня.

Фінансово-господарська дiяльнiсть ліцею направлена на забезпечення навчального процесу i здійснюється згідно з кошторисом доходів i видаткiв, який розробляється щорічно. Кошторис затверджується Департаментом освіти та наукової дiяльностi Одеської обласної адмiнiстрацiї. Джерелами фінансування є загальний фонд місцевого бюджету та надходження спеціального фонду. Надходження до спеціального фонду вiд виробничої дiяльностi, виробничої практики учнів та iншi надходження.

Заробітна плата та стипендія учнів виплачується своєчасно. Заборгованості по заробітні платі та стипендії немає. Заборгованість за комунальні послуги станом на 01.07.2015 року відсутня.

Економічні взаємовідносини з підприємствами, організаціями і установами здійснюються відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів на основі двосторонніх угод, які в основному виконуються своєчасно.

В цілому фінансово-господарська діяльність частково забезпечує умови для проведення навчального процесу і здійснюється відповідно до законодавчих і нормативних актів.

 

7. Оцінка рівня управління професійно-технічним навчальним закладом

Рівень управління ОПЛТД відповідає вимогам чинного законодавства.

Управління ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації . Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Заклад виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не заперечують законодавству України та в межах їх повноважень.

Перспективний, річний план роботи ліцею та Положення відповідають напрямкам державної політики в галузі професійно-технічної освіти, меті та завданням навчального закладу

 Відповідно до структури управління навчальним закладом розроблено і
затверджено штатний розпис згідно з нормативними вимогами та
в межах фонду заробітної плати.

ОПЛТД очолює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту. Усі інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора ліцею.

До керівного складу ліцею входять директор (Шапошнікова Н.П.), заступники директора з навчально-виробничої (Долинюк Т.М.), навчально-методичної (Лісовська О.М.) та навчально-виховної роботи (Тирлишкіна А.О.), головний бухгалтер (Завацька Л. В.), старші майстри (Приходько Л.В., Підлубна І.Л.), керівник фізичного виховання (Шоломицька О. М.). Функціональні обов’язки посадових осіб, що відносяться до керівництва ліцею, розділяються обґрунтовано і охоплюють все коло завдань управління навчальним закладом.

Для вирішення значних і суттєвих завдань життєдіяльності навчального закладу керівництвом ліцею колегіально готуються відповідні рішення і видаються необхідні розпорядження, а у разі необхідності накази директора. Накази своєчасно доводяться до виконавців, при необхідності – під особистий розпис.

Ведеться книга обліку вхідної і вихідної документації, всі накази, розпорядження та нормативні документи реєструються, вчасно доводяться до відома педагогічного колективу, здійснюється періодичний контроль стану їх виконання. Всі накази записуються у відповідну книгу наказів, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою навчального закладу та підписом директора.

Нормативно-правові акти у галузі професійної підготовки обліковуються установленим порядком і доводяться до працівників на оперативних і спеціальних нарадах, засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних заняттях, вивчаються на засіданнях предметних методичних комісій.

Контроль за ходом і результатом навчально-виховного процесу в ОПЛТД здійснюється згідно з планом, який є складовою частиною плану роботи ліцею на навчальний рік. Графіки контролю створюються на початку кожного навчального року. Виконання запланованих заходів реалізується на 91%.

 Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори трудового колективу, які скликаються не менш одного разу на рік. Збори трудового колективу вирішують у межах своїх повноважень питання виробничої, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер.

Основним нормативним документом, який регламентує і регулює трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією, трудовим колективом в особі профспілкового комітету і гарантує захист прав та інтересів усіх працюючих, є колективний договір. Колективний договір складено на період 2014-2019 рр. і зареєстровано Департаментом праці і соціальної політики Одеської міської ради, реєстраційний № 08/444/-022 від 20.12.2013 р.

Колективним договором визначені заохочення учасників навчально-виховного процесу для стимулювання їх діяльності в досягненні високих результатів. В ліцеї наявні заходи заохочення учасників навчально-виховного процесу в досягненні високих результатів. Створення позитивного мікроклімату для творчої роботи, для реалізації можливостей педагогічних працівників.

У ліцеї регулярно проводяться загальні збори, де директор звітує про проведену роботу за навчальний рік, батьківські збори, представник загальноліцейного батьківського комітету запрошується на засідання педагогічної ради, на яких спільно узгоджуються плани роботи. Хід та результати проведення зазначених заходів фіксуються в протоколах.

Один раз на два місяці проводяться засідання педагогічної ради за планом та позачергові, що засвідчено відповідними протоколами засідань. Стан виконавчої дисципліни працівників навчального закладу аналізується і розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі. До порушників навчально-виховного процесу застосовуються необхідні заходи впливу: попередження, догани, суворі догани.

 

Директор ОПЛТД

 ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» Н.П. Шапошнікова

 


 

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня