Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Звіт

Виконання плану методичної роботи

за  2015-2016 навчальний рік

У Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний

 університет імені К. Д. Ушинського»

 

 

   Змістовна творча робота педагогічного колективу Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» в 2015-2016 навчальному році дала можливість успішно реалізувати завдання по підготовці робітників високої кваліфікації, конкурентоспроможних в умовах ринкової економіки.

 

   Методична робота в ліцеї організована на основі Положення про методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних навчальних закладах,  плану роботи педагогічного колективу на рік, планів роботи педагогічної ради і методичних комісій. Методична робота в ліцеї велась згідно затвердженому плану на рік.

 

   Основним органом методичної роботи в ліцеї являється педагогічна рада, на засіданнях якої визначаються конкретні форми роботи педагогічного колективу, основні завдання і напрями. Склад педагогічної ради затверджений наказом директора ліцею.

 

   Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який складено на навчальний рік і затверджено на першому засіданні педагогічної ради. Засідання проводились регулярно і своєчасно, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради.

 

   На засіданнях педагогічної ради розглядались питання з організації навчально-виробничого процесу, стан роботи методичних комісій, аналіз успішності учнів з теоретичного і виробничого навчання,  проведення поетапних атестацій, державних кваліфікаційних, державних підсумкових атестацій та інше.

 

Основна увага на засіданнях педагогічної ради приділяється організації навчально-методичної роботи в ліцеї, визначаються конкретні її форми, завдання і напрями.

 

З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: "Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у професійному навчальному закладі". Методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. В результаті роботи над проблемною темою в ліцеї запроваджена системи підготовки учнів до самозайнятості та відкриття власної справи, розроблена програма з предмета "Основи організації власної справи", вивчення якої рекомендовано в усіх закладах професійної освіти Одеської області. Розробляється і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.

 

   В  ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", "Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею". Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих можливостей педагогічних працівників, а також  вирішення проблеми підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців. Так, 11 грудня 2015 року навчальний заклад провів захід з нагоди другої річниці Центру ПП – презентацію Нової школи туризму та гостинності, яка працювала у ліцеї на протязі 2 семестру 2016 року. Випускники школи працевлаштовані за спеціалізаціями. Нової школи туризму та гостинності ОПЛТД з 2016 року ввійшла до Асоціації туризму Одеського регіону «Велика Одеса». У 2015-2016 н.р. започаткований новий стартап з перукарського мистецтва. Підсумком роботи стартапу стало підведення підсумків роботи секції «Intercoiffure Україна» у навчальному закладі. У проекті прийняли участь учні ліцею соціально незахищених категорій. Співпраця з фахівцями міжнародного рівня з перукарського мистецтва дає можливість учням ознайомитись із європейськими та міжнародними стандартами і технологіями, що значно підвищить їх затребуваність на ринку праці та збільшить пропозиції щодо проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування.

 

Інструктивно-методичні наради у ліцеї проводяться один раз на місяць з питань поточної роботи навчального закладу або у зв’язку з необхідністю ознайомлення педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією.

 

В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Білецька О. М.); професій інформаційно-комунікаційних технологій (керівник Толстікова І.В.); природничо-математичного циклу (керівник Козловська Н. В.); суспільно- гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник Загрибельна Н. В.). Плани роботи методичних комісій складаються на рік, засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з  вивчення  та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, аналізується якість підготовки учнів та інші. 

 

В ліцеї працює методична рада, до складу якої входять керівники методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з навчально-методичної роботи ліцею. Створений окремий методичний кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними виданнями. З метою моніторингу методичної роботи заведені та заповнюються творчі паспорти педпрацівників.

 

Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки. Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів та професій становить 85%.  Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам навчальних планів і програм.

 

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи – майстер виробничого навчання Валляр Н. Д. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану,  затвердженого заступником директора з навчально-методичної роботи. У 2015-2016 навчальному році слухачами школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.

 

В ліцеї працює школа передового педагогічного досвіду під керівництвом викладача вищої категорії Юдакової Т. М., діяльність школи направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Педагогічним колективом ліцею проводиться безперервний пошук ефективних прийомів і методів навчання. Великий досвід педагогічної і професійної майстерності викладачів  Орлової О. В., Загрибельної Н. В., Шоломицької О. М., Лісовської Ю. М. вивчався і узагальнився методичними комісіями.

 

Щорічно на базі ліцею проводяться засідання обласних методичних секцій. Так, 29 жовтня 2015 року на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» проводився  обласний методичний семінар педпрацівників професій швейного напряму. Тема: Розвиток соціального партнерства. Поглиблення зв’язків навчального процесу з виробництвом. В роботі семінару активну участь прийняли педагогічні працівники ліцею: Долинюк Т. М. з доповіддю на тему «Вплив соціального партнерства на виконання навчальних програм швейного напряму та творчих проектів навчального закладу», Ковальчук Г. О. з доповіддю на тему «Презентація досвіду роботи Центру ПП ліцею», Столярова В. А., «Робота над проектом створення Ради стейкхолдерів професійної освіти в Одеській області. Концепція розвитку взаємовідносин бізнесу та освіти». Дубіна А. Ю. приймала участь у всеукраїнському вебінарі серед педагогічних працівників ПТНЗ, тема доповіді: Розвиток творчих здібностей учнів ліцею на уроках іноземної мови шляхом використання сучасних технологій навчання). Участь у вебінарі Дубіної А. І., як молодого педагога, відзначена подякою НМЦ ПТО у Одеській області.

 

Педпрацівники ліцею беруть участь в роботі предметних та профільних обласних методичних секцій, семінарів, які організує і проводить НМЦ ПТО в Одеській області. Кращі доробки викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею вивчаються та розповсюджуються в ПТНЗ Одеської області: Кушнір С. О.  (Тема: підготовка учня до свідомої активної участі у громадському житті Української держави, до самостійної орієнтації та адаптації в умовах швидких змін суспільного життя на уроках суспільних дисциплін ), Троян О. В. (Тема: Формування образу моделі для фотозйомки. Рекомендації та поради для фахівців індустрії краси),  Загрибельна Н. В. (Презентація робочого зошита з української мови за професійним спрямуванням), Орлова О. В. (Тема: Методика проведення уроків з предмета «Спеціальне малювання»).

 

Педагогічні працівники ліцею Лісовська О. М. та Столярова В. А. приймали активну участь у Радах стейкхолдерів Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

 

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну співпрацює з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та  Інформаційно-методичним центром Департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Для тісної співпраці та профорієнтаційної роботи прийнято рішення щодо використання навчально – методичної та матеріально – технічної бази ліцею в процесі підвищення кваліфікації вчителів обслуговуючої праці та технологій  при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів та ліцей ввійшов до переліку базових навчальних закладів для проведення педагогічної практики з педагогічними працівниками на період проходження курсів підвищення кваліфікації у 2016 році. Педагогічних працівників ліцею неодноразово запрошували до складу журі міських конкурсів, які проводить Департамент освіти і науки Одеської міської ради, серед яких конкурс  «Панорама творчих проектів з обслуговуючої праці», член журі – майстер виробничого навчання ліцею Кудлай О. В.

 

Педагогічні працівники ліцею постійно приймають участь у конкурсах. Так, навчальний заклад приймав участь у 6-ому Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти , в якому посів 4 місце.

 

Вперше в системі ПТНЗ Одеської області Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» провів освітній brainstorming серед педагогічних працівників та учнів ліцею для визначення пріоритетних завдань Стратегічного плану розвитку навчального закладу.

 

Педагогічні працівники ліцею  приймали участь у конференціях, семінарах та наукових дослідженнях:

№ з/п

Назва заходу (проекту), в якому приймали участь, тема виступу

Дата і місце проведення заходу

Прізвище, ініціали  - учасника  (учасників у команді)

Викладач чи майстер виробничого навчання, що підготував учасника (ів) або приймав участь у заході

Зайняте місце (нагороджені грамотами, дипломами за участь)

1

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова

11 вересня 2015 року

 

Шапошнікова Н. П., директор ліцею

Доповідач

2

Всеукраїнський семінар директорів ПТНЗ, що готують робітничі кадри для швейної галузі на тему «Шляхи підвищення престижності  робітничих професій  швейної галузі»

на базі Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу

01 грудня 2015 року

 

Шапошнікова Н. П., директор ліцею

Доповідач

3

VIІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта:

пошуки шляхів оновлення»

(Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних пирацівників)

28 березня 2016 р.

 

Лісовська О. М., заст. директора з НМР

Доповідачі

4

Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи»

(Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К. Д. Ушинського»)

22.05.

2016 р.

ПНПУ

 

Лісовська О. М., заст. директора з НМР

 

Доповідачі

 

   Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації у Одеському обласному інституті удосконалення вчителів (викладачі – 1 особа (Юдакова Т. М.)), Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  (викладачі – 1 особа (Долинюк Т. М.)) згідно графіку.

 

У 2015-2016 навчальному році проведена атестація педагогічних працівників, за результатами якої: 5 викладачів підвищили категорію (Загрибельна Н. В., Шоломицька О. Н., Підлубна І. Л., Шапошніков С. В. – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,  Лісовська Ю. М. -  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»), 1 викладач  підтвердив категорію (Орлова О. В., вища категорія).

 

   Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет, в якому проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи.

 

   Кабінет здійснює допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання в підготовці до навчальних занять і позаурочних заходів. В кабінеті сконцентровані інформаційні, навчально-методичні матеріали, зразки планової та звітної документації.

 

   Робота методичного кабінету тісно пов’язано з роботою бібліотеки, яка проводить ціле направлену роботу з надання  професійної і педагогічної інформації.

 

Бібліотека ліцею за передплатою одержує 23 періодичні видання. Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 21346 примірників, навчальної літератури – 6510  примірників, з них українською мовою - 3100 прим.  Середній за професіями рівень забезпечення учнів підручниками становить 82% (з них українською мовою­ 45%), посібниками – 72% (з них українською мовою – 81%), забезпечення методичними матеріалами – 76% (українською мовою – 100%). Станом на 01.07.2016 року кількість читачів становить 470 осіб. План роботи складається на рік, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи, документація бібліотеки ведеться належним чином. В ліцеї працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати і ефективно використовувати колекції електронних документів, підручників, навчальних посібників, відеоматеріалів та ін.

 

В навчальному закладі активно використовуються хмарні технології, особливо під час осінньо-зимового періоду. Сьогодні, використання хмарних сервісів здійснюється згідно рішення колегії МОН (протокол №3/1-19 від 31 березня 2016 року), згідно якого необхідно «активно впроваджувати хмарні сервіси для вдосконалення адміністративної та навчально-виховної діяльності».

 

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» постійно приймає участь у міжнародних благодійних проектах.

 

На черзі новий міжнародний благодійний соціальний стартап, який буде реалізований у наступному навчальному році у ліцеї за напрямком «Дизайн одягу» від University of The Arts London. Для налагодження професійних зв’язків ліцей відвідали  Ліз Маклафферті, відомий спеціаліст в сфері мистецтва, програмний директор  University of The Arts London, Олена Хілкова та Надія Лаптєва,  організація Don Stream LTD- офіційний представник University of The Arts London в Україні.

 

           Ліцей забезпечений комп’ютерними прикладними програмами, які впроваджені у навчальний процес з 12 предметів (39%) (Microsoft Office,  Доктор Веб, Pragma, OpenOffice Writer, ABBYY Lingvo x5, програми сканування та розпізнавання текстової та графічної інформації Fine Reаder, OpenOffice Draw, . Scribus, Chrome. В кожному  кабінеті  наявний доступ до Інтернету (за wi-fi технологією, а також за допомогою локальних мереж, які підключені до глобальної мережі Інтернет).

 

Самовіддана праця викладачів, майстрів виробничого навчання, атмосфера, яка склалася у ліцеї дає змогу успішно виконувати поставлену перед педагогічним колективом задачу – готувати висококваліфікованих, конкурентноспроможних   на ринку праці фахівців.

 

 

Заступник директора

 

з навчально - методичної роботи                                       О. М. Лісовська

 

 

 

 Виконання плану методичної роботи

за 2014-2015 навчальний рік

У Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний

 університет імені К. Д. Ушинського»

 

 Змістовна творча робота педагогічного колективу Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» в 2014-2015 навчальному році дала можливість успішно реалізувати завдання по підготовці робітників високої кваліфікації, конкурентоспроможних в умовах ринкової економіки.

   Методична робота в ліцеї організована на основі Положення про методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних навчальних закладах, плану роботи педагогічного колективу на рік, планів роботи педагогічної ради і методичних комісій. Методична робота в ліцеї велась згідно затвердженому плану на рік.

   Основним органом методичної роботи в ліцеї являється педагогічна рада, на засіданнях якої визначаються конкретні форми роботи педагогічного колективу, основні завдання і напрями. Склад педагогічної ради затверджений наказом директора ліцею.

   Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який складено на навчальний рік і затверджено на першому засіданні педагогічної ради. Засідання проводились регулярно і своєчасно, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради.

   На засіданнях педагогічної ради розглядались питання з організації навчально-виробничого процесу, стан роботи методичних комісій, аналіз успішності учнів з теоретичного і виробничого навчання, проведення поетапних атестацій, державних кваліфікаційних, державних підсумкових атестацій та інше.

   Основна увага на засіданнях педагогічної ради приділяється організації навчально-методичної роботи в ліцеї, визначаються конкретні її форми, завдання і напрями.

   З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною проблемою: "Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у професійному навчальному закладі". Методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. В результаті роботи над проблемною темою в ліцеї запроваджена системи підготовки учнів до самозайнятості та відкриття власної справи, розроблена програма з предмету "Основи організації власної справи", вивчення якої рекомендовано у всіх закладах професійної освіти Одеської області. Розробляється і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.

   В ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", "Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею". Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих можливостей педагогічних працівників, а також вирішення проблеми підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців.

   Планування роботи педагогічної ради узгоджено з планом роботи навчального закладу. На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання організації навчально-виховного процесу, якість підготовки кваліфікованих робітників в навчальному закладі, організаційні питання, аналіз виховної роботи, поведінка учнів та відвідування занять, інноваційна проектна діяльність навчального закладу та інші питання. Ведеться книга протоколів засідань педрад, яка оформлена згідно з вимогами.

   Інструктивно-методичні наради проводяться один раз на місяць з питань поточної роботи навчального закладу або у зв’язку з необхідністю ознайомлення педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією.

   В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Курінная Т. П.); професій інформаційно-комунікаційних технологій (керівник Толстікова І.В.); природничо-математичного циклу (керівник Козловська Н. В.); суспільно- гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник Загрибельна Н. В.). Плани роботи методичних комісій складаються на рік, засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, аналізується якість підготовки учнів та інші.

   В ліцеї працює методична рада, до складу якої входять керівники методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з навчально-методичної роботи ліцею. Створений окремий методичний кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними виданнями. З метою моніторингу методичної роботи заведені та заповнюються творчі паспорти педпрацівників.

   Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки. Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів та професій становить 85%. Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам навчальних планів і програм.

   З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи – старший майстер Підлубна І. Л. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану, затвердженого заступником директора з навчально-виробничої роботи. У 2014-2015 році слухачами школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.

   В ліцеї працює школа передового досвіду під керівництвом викладача вищої категорії Юдакової Т. М., діяльність школи направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання. Педагогічним колективом ліцею проводиться безперервний пошук ефективних прийомів і методів навчання. Великий досвід педагогічної і професійної майстерності викладачів вищої категорії Орлової О. В., Кушнір С. О., Полякової О. М., майстрів виробничого навчання Ковальчук Г. О., Іванової О. М., Толстікової І. В. вивчався і узагальнився методичними комісіями.

   Щорічно на базі ліцею проводяться засідання обласних методичних секцій. Так, 12 грудня 2014 року на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» проводилась обласна методична секція бібліотекарів ПТНЗ Одеської області. Тема секції: Формування нової моделі бібліотеки ПТНЗ. Технологія створення електронної бібліотеки. Мета секції: Ознайомлення з технологією створення електронної бібліотеки. Обговорення форм роботи бібліотеки ПТНЗ. В роботі секції активну участь прийняли педагогічні працівники ліцею: Лісовська О. М., Полякова Г. А. з доповіддю на тему «Організація роботи з питань інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї», Лісовська Ю. М. з доповіддю на тему «Технологія створення електронної бібліотеки та розробка власного програмного забезпечення для організації її роботи».

   26 березня 2015 року на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» проводилась обласна методична секція заступників директорів з навчально-виховної роботи професійно-технічних навчальних закладів Одеської області на тему «Організація профорієнтаційної роботи в ПТНЗ. Зміни в законодавстві України щодо професійно-технічної освіти». В роботі секції активну участь прийняли педагогічні працівники ліцею: Шапошнікова Н. П. (Використання проектних технологій в процесі підготовки кваліфікованих робітників в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну); Тирлишніка А. О. (Вплив матеріально-технічної та навчально-методичної бази ОПЛТД на самовизначення старшокласників у виборі професій), Джалун Г. Г., Лісовська О. М. (Презентація роботи інноваційних проектів ОПЛТД: «Центр профорієнтації та працевлаштування», «Електронна бібліотека»).

   26 березня 2015 року на базі ліцею проводилась обласний методичний семінар педпрацівників професій швейного напряму. Тема: Виконання вимог кваліфікаційних характеристик – шлях до ефективності процесу підготовки робітничих кадрів. В роботі секції активну участь прийняли педагогічні працівники ліцею: Долинюк Т. М. (Використання проектних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців швейної галузі; Впровадження ДСПТО 2013 року з професій «Кравець», «Закрійник». Застосування навчальних модулів), Полякова О. М. (Урок теоретичного навчання з предмета «Матеріалознавство (Базовий блок, тема № 4 «Відомості про технологію виготовлення тканини»; тема уроку «Ткацьке виробництво»), Кудлай О. В. (Майстер-клас «Виготовлення серветки-трансформера»), Лісовська О. М, Лісовська Ю. М. (Використання інформаційних технологій (хмарні технології, електронна бібліотека тощо) у навчально-виробничому процесі), Столярова В.А. (Застосування досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів у навчальний процес підготовки кваліфікованого робітника швейного напряму).

   26 березня 2015 року на базі ліцею проводилось засідання методичного об’єднання практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ. Міхова А.Г., практичний психолог ліцею провела тренінг «Відповідальність та її усвідомлення». У 2014 р. Міхова А. Г. здійснювала керівництво практикою новопризначених працівників психологічної служби області на базі ліцею.

   Педпрацівники ліцею беруть участь в роботі предметних та профільних обласних методичних секцій, семінарів, які організує і проводить НМЦ ПТО в Одеській області. Кращі доробки викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею вивчаються та розповсюджуються в ПТНЗ Одеської області: Толстікова І. В. (Презентація методичної розробки уроку виробничого навчання «Порядок складання бухгалтерської звітності»; тема програми «15. Бухгалтерська звітність»), Тирлишкіна А. О. (Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії (з досвіду роботи)), Котова Ж. П. (Викладання навчального природничого матеріалу за допомогою схем та таблиць), Долинюк Т. М. (Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності уроку в/н в ПТНЗ), Лісовська О. М. (1. Вебінар викладачів економічних дисциплін – Обґрунтування необхідності вивчення предмета «Основи організації власної справи» в ПТНЗ. Презентація експериментальної робочої навчальної програми)

   Одеський професійний ліцей технологій та дизайну співпрацює з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Для тісної співпраці прийнято рішення щодо використання навчально – методичної та матеріально – технічної бази ліцею в процесі підвищення кваліфікації вчителів обслуговуючої праці та технологій при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Для вчителів обслуговуючої праці та технологій шкіл міста та області проведені науково – практичні конференції, майстер – класи, семінари (2014 р., 2015 р.).

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» співпрацює з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES – служба старших експертів) з 2011 р. в рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів.

Проект SES

(служба старших експертів)

UA-ODPHOTO

Фонду німецької економіки з міжнародного співробітництва

2014 – 2015 н.р.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх ознайомлення з новими методиками, розширення можливостей творчості і навчання навикам придбання свого індивідуального стилю; ознайомлення учнів з новітніми європейськими стандартами і технологіями, одержання знань та навичок міжнародного рівня

Фотограф (фотороботи);

«Манікюрник; педикюрник»;

«Перукар (перукар - модельєр)»;

«Квіткар; флорист»

Педагогічні працівники ліцею, які здійснюють підготовку учнів з зазначених професій

 

Педагогічні працівники ліцею приймали участь у семінарах, тренінгах, конференціях, майстер-класах професійного спрямування, міжнародних проектах та дослідженнях:Педагогічні працівники ліцею приймали участь у семінарах, тренінгах, конференціях, майстер-класах професійного спрямування, міжнародних проектах та дослідженнях:

   

 

№ з/п

Назва заходу (проекту), в якому приймали участь, тема виступу

Дата і місце проведення заходу

Прізвище, ініціали - учасника (учасників у команді)

Викладач чи майстер виробничого навчання, що підготував учасника (ів) або приймав участь у заході

Зайняте місце (нагороджені грамотами, дипломами за участь)

1

Співпраця з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES – служба старших експертів) в рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів.

Проект UA-ODPHOTO4

(ОПЛТД)

25.11.2014-

09.12.2014p.

ОПЛТД

Учні груп з професії «Фотограф (фотороботи)»

Викладачі та майстри виробничого навчання з професії «Фотограф (фотороботи)»

Сертифікати

2

Обласний семінар методистів позашкільних закладів освіти «особливості створення індивідуальних освітніх маршрутів навчання дітей з особливими потребами в ПНЗ»

(Одеський обласний інститут удосконалення вчителів)

02.12.2014р. ООІУВ

 

Підлубна І. Л. – старший майстер

Доповідач

3

Міжнародна науково-методична конференція «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток»

(Міжнародний гуманітарний університет)

27-28 лютого 2015р.

МГУ

 

Лісовська О. М., заст. директора з НМР,

Столярова В. А., викладач

Доповідачі

4

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на тему «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»

(Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних пирацівників)

16.03.

2015 р.

ІПО ІПП

 

Лісовська О. М., заст. директора з НМР

Доповідач

5

Міський практичний семінар для вчителів трудового навчання (обслуговуючої праці) за темою: «Інноваційні технології на уроках обслуговуючої праці»

(Інформаційно – методичний центр Департаменту освіти і науки Одеської міської ради)

26.03.

2015 р.

ДОіН ОМР

 

Курінная Т. П., Лебедь О. В.майстри виробничого навчання

Проведення майстер – класів, доповідачі

6

Співпраця з Фондом німецької економіки з міжнародного співробітництва (SES – служба старших експертів) в рамках Україно-Німецької співпраці для підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів.

Проект UA-ODINVEST

(ОПЛТД)

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2015-10.04.2015р.

ОПЛТД

 

Педагогічні працівники ліцею

Обмін досвідом

7

Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи»

(Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К. Д. Ушинського»)

22.04.

2015 р.

ПНПУ

 

Лісовська О. М., заст. директора з НМР,

Столярова В. А., викладач

Доповідачі

8

Міський конкурс «Панорама творчих проектів з обслуговуючої праці» серед учнів загальноосвітніх шкіл

(Інформаційно – методичний центр Департаменту освіти і науки Одеської міської ради)

23.04.

2015 р.

ДОіН ОМР

 

Кудлай О. В., майстер виробничого навчання

В складі журі конкурсу 

 

В навчальному закладі систематично проводяться заходи, спрямовані на підвищення рівня педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, методики професійного навчання. До роботи залучаються провідні спеціалісти в галузі освіти. Так, у 2014 - 2015 н. р. викладачем кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечнікова Аннєнковою І. П., кандидатом педагогічних наук, доцентом, були прочитані лекції та проведені майстер – класи за темами «Принципи навчання», «Професійна педагогіка. Управління пізнавальною діяльністю учнів на уроках», «Загальна та професійна педагогіка» та ін.

Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації у Одеському обласному інституті удосконалення вчителів (викладачі – 5 осіб, бібліотекарі – 1 особа), Інституті післядипломної освіти інженерно – педагогічних працівників (викладачі – 3 особи, майстри в/н – 7 осіб), Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (викладачі – 6 осіб, заступники директора – 3 особи, старший майстер – 1 особа, майстри в/н - 1 особа) згідно графіку.

У 2015 році проведена атестація педагогічних працівників, за результатами якої: 5 викладачів підвищили категорію, 1 викладач підтвердив категорію, 1 майстер виробничого навчання підвищив тарифний розряд.

Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет, в якому проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи.

Кабінет здійснює допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання в підготовці до навчальних занять і позаурочних заходів. В кабінеті сконцентровані інформаційні, навчально-методичні матеріали, зразки планової та звітної документації.

Робота методичного кабінету тісно пов’язано з роботою бібліотеки, яка проводить ціле направлену роботу з надання професійної і педагогічної інформації.

Бібліотека ліцею за передплатою одержує 32 періодичні видання, із них 18 навчальних. Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 34846 примірників, навчальної літератури – 16942 примірників (49%), з них українською мовою - 6832 прим. (40%). Середній за професіями рівень забезпечення учнів підручниками становить 82% (з них українською мовою­ 45%), посібниками – 72% (з них українською мовою – 81%), забезпечення методичними матеріалами – 76% (українською мовою – 100%). Станом на 01.06.2015 року кількість читачів становить 483 особи. План роботи складається на рік, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи, документація бібліотеки ведеться належним чином. В ліцеї працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати і ефективно використовувати колекції електронних документів, підручників, навчальних посібників, відеоматеріалів та ін.

Ліцей забезпечений комп’ютерними прикладними програмами, які впроваджені у навчальний процес з 12 предметів (39%) (Microsoft Office, Доктор Веб, Pragma, OpenOffice Writer, ABBYY Lingvo x5, програми сканування та розпізнавання текстової та графічної інформації Fine Reаder, OpenOffice Draw, . Scribus, Chrome. В кожному кабінеті наявний доступ до Інтернету (за wi-fi технологією, а також за допомогою локальних мереж, які підключені до глобальної мережі Інтернет).

Самовіддана праця викладачів, майстрів виробничого навчання, атмосфера, яка склалася у ліцеї дає змогу успішно виконувати поставлену перед педагогічним колективом задачу – готувати висококваліфікованих, конкурентноспроможних на ринку праці фахівців.

 

Заступник директора

з навчально - методичної роботи О. М. Лісовська

 

 

 

 

 

 Виконання плану методичної роботи

за  2013-2014 навчальний рік

У Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний

 університет імені К. Д. Ушинського»

 

Змістовна творча робота педагогічного колективу Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» в 2013-2014 навчальному році дала можливість успішно реалізувати завдання по підготовці робітників високої кваліфікації, конкурентоспроможних в умовах ринкової економіки.

У ліцеї використовується колективна та індивідуальна методична робота, працюють педагогічна рада, методичні комісії, школа молодого спеціаліста, школа передового педагогічного досвіду, індивідуальні та групові консультації, відвідування уроків і надання методичної допомоги, педагогічні читання, конференції, семінари, олімпіади, конкурси і інші форми методичної роботи.

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»  здійснює навчально-виробничу діяльність відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,  вимог нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти, Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та ін. Ліцей надає професійну підготовку за наступними професіями: «Кравець»; «Вишивальник»;  «Оператор комп’ютерного набору»; «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)»; «Фотограф (фотороботи)»; «Закрійник»; «Перукар (перукар-модельєр)»; «Манікюрник; педикюрник»; «Квіткар; флорист».

        Формування педагогічних працівників в ліцеї орієнтовано на високу якість підготовки фахівців. На готовність до творчої діяльності, на широкий загальнокультурний рівень.

Методична робота в ліцеї велась згідно затвердженому плану на рік.

  Основним органом методичної роботи в ліцеї являється педагогічна рада, на засіданнях якої визначаються конкретні форми роботи педагогічного колективу, основні завдання і напрями. Склад педагогічної ради затверджений наказом директора ліцею.

  Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який складено на навчальний рік і затверджено на першому засіданні педагогічної ради. Засідання проводились регулярно і своєчасно, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради.

  На засіданнях педагогічної ради розглядались питання з організації навчально-виробничого процесу, стан роботи методичних комісій, аналіз успішності учнів з теоретичного і виробничого навчання,  проведення поетапних атестацій, державних кваліфікаційних, державних підсумкових атестацій та інше.

Основна увага на засіданнях педагогічної ради приділяється організації навчально-методичної роботи в ліцеї, визначаються конкретні її форми, завдання і напрями.

В ліцеї працюють 6 методичних комісій: природничо-математичного циклу (голова -  Козловська Н.В., викладач математики), суспільно-гуманітарного циклу (голова -           Кушнір С.О., викладач історії), класних керівників (голова – Маленюк М.В., викладач іноземної мови), професійного циклу (голова – Підлубна І. Л., викладач спеціальних дисциплін), сфери послуг (голова – Юдакова Т. М., викладач спеціальних дисциплін), інформаційно-комунікаційних технологій (голова – Толстікова І.В, викладач спеціальних дисциплін).  Головна мета їх роботи – удосконалення форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, досягнень науки і техніки, комплексного методичного забезпечення наочних засобів навчання. Методичні комісії визначають методичні напрями на рік, складають план роботи на рік, засідання проводять щомісячно.

   На засіданнях методичних комісій розглядаються нормативні і програмно-методичні документи з організації навчально-виховного процесу, корегується та затверджується навчально-плануюча документація викладачів і майстрів виробничого навчання.; аналізуються підсумки директорських контрольних робіт та визначаються завдання подолання прогалин у знаннях і уміннях учнів.

Рівень комплексного методичного забезпечення в ліцеї з кожної професії відповідає сучасним вимогам, нормативам. Так, для підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій в ліцеї створені необхідні кабінети, навчальні майстерні, які обладнані сучасними меблями, технічними засобами навчання, необхідним устаткуванням  і матеріалами.

   Комплексно-методичне забезпечення всіх професій в ліцеї дають можливість готувати кваліфікованих робітників на високому рівні.

   В Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського» працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи –  Валляр Н. Д., педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», творчий  висококваліфікований фахівець. Кількість слухачів в школі молодого спеціаліста – 19 чоловік. Робота школи молодого спеціаліста проводиться згідно плану, який розроблений на початку навчального року і затверджений директором ліцею.

   Заняття школи молодого спеціаліста сплановані так, щоб її учасники на високому рівні осягали педагогічну науку і вдосконалювали професійну майстерність.

   Мета: створити умови для професійного зростання, розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника ліцею.

Завдання школи молодого спеціаліста: сформувати у педагогів готовність до впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій; всіляко сприяти підвищенню рівня методичної та фахової майстерності кожного педагога; створити умови для розширення світогляду та ерудиції педагогів; формувати бажання та вміння вести партнерський діалог «педагог – учень», «педагог - педагог», «педагог - адміністратор», «педагог - батьки», прагнення до оволодіння педагогікою співробітництва та співтворчості на принципах компетентнісно - орієнтованих методик навчання та виховання.

Шляхи реалізації: впроваджувати в практику роботи кожного педагогічного працівника передовий педагогічний досвід у галузі педагогіки, психології, педагогічних інновацій.

В ліцеї працює школа передового досвіду під керівництвом викладача вищої категорії Кушнір С. О., діяльність якої направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

Етапи впровадження передового педагогічного досвіду у ліцеї:

І етап – визначення, обґрунтування й популяризація проблеми впровадження, над якою працює педагогічний колектив, інформування педагогів про сучасні досягнення науки та носіїв передового педагогічного досвіду.

ІІ етап – створення творчої групи педагогів з метою конструювання, створення, впровадження передового педагогічного досвіду.

ІІІ етап – впровадження в навчально – виробничий процес ліцею передового педагогічного досвіду через систему методичної роботи використовуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи: семінари, педагогічні читання, лекції, доповіді. інформування про власний педагогічний досвід на засіданнях педагогічної ради ліцею, наставництво, відкриті уроки та ін.

          В 2013 – 2014 н. р. вивчався передовий досвід роботи педагогічних працівників ліцею: Валляр Н. Д., майстра виробничого навчання І категорії, Юдакової Т. М., викладача вищої категорії, були розроблені відповідні рекомендації з вивчення та впровадження досвіду. Створена творча група з вивчення і впровадження в практику роботи педагогічного колективу передового педагогічного     досвіду     педагогів   Валляр Н.Д., Юдакової Т. М. та спланована робота на навчальний рік. Складені списки рекомендованої літератури з питань досвіду педагогів Валляр Н. Д., Юдакової Т. М. Розроблені рекомендації педагогам з вивчення і впровадження в практику досвіду роботи, який вивчається. Апробація досвіду роботи педагогів Валляр Н. Д., Юдакової Т. М.  педагогами ліцею: проведення серії відкритих уроків, організовані педагогічні читання з тем: сутність і структура процесу навчання, принципи навчання тощо. На засіданнях методичних комісій були обговорені і оцінені результати впровадження досвіду роботи педагогів Валляр Н. Д., Юдакової Т. М.  в практику навчального закладу.

Заходи у 2013 – 2014 навчальному році:

- 29.08.2013 р. педагогічний колектив ліцею прийняв участь у виставці «Талановита юність Одещини»;

- 19.09.2013 р. на базі ліцею проходила обласна науково – практична конференція працівників психологічної служби системи освіти: «Актуальні проблеми організації ефективної взаємодії працівників психологічної служби з педагогічним колективом»;

- вересень – жовтень 2013 р. – прийняття участі у І етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері ПТО. Результат – 2 місце Долинюк Т. М., тема конкурсної роботи - «Розробка методики професійного навчання із застосуванням сучасних інноваційних технологій»;

- 11.12.2013 р. – проводилось засідання Експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів у м. Києві. Результат – отримання ліцензії з нової професії «агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)», прийом на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання -  1 рік;

- 12.12.2013 р. – презентація інноваційного проекту «Центр профорієнтації та працевлаштування»; 

- 13.12.2013 р. – на базі ліцею проходило засідання Обласної методичної секції викладачів культурології, художньої культури, української мови та літератури, світової літератури. В рамках заходу викладач української мови та літератури Загребельна Н. В. провела відкритий урок за темою «Творчість Г. Пагутяк, О. Забужко та ін.»;

- грудень 2013 р. – у 14 Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика учениця ліцею Коломийцева Л. О. зайняла 4 місце (викладач Загребельна Н. В.);

- 16.05.2014 р. – проводилось засідання Експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів у м. Києві. Результат – продовження ліцензії з професій «фотограф (фотороботи)», «оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)», «оператор комп’ютерного набору «конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», «перукар (перукар - модельєр); манікюрник».

Педагогічні працівники ліцею приймали активну участь в роботі секцій, семінарів, проведених обласним навчально-методичним центром професійно-технічної освіти, у масовій методичній роботі. Виступи на обласних методичних секціях педагогічних працівників ліцею: Кушнір С. О., тема доповіді «Формування хронологічної компетентності учнів під час навчання історії.» (обласна методична секція викладачів дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, жовтень, 2013 р.), Сидорчук Є. О., тема доповіді «Сучасні технології у манікюрній справі» (обласний методичний семінар-практикум педагогічних працівників  побутового профілю ПТНЗ Одеської області, жовтень, 2013 р.), Іванова О. М., тема доповіді «Досвід підготовки учнів з професії «Кравець» до Всеукраїнських конкурсів фахової  майстерності серед учнів професійно-технічних  навчальних закладів» (обласний методичний семінар педпрацівників професій швейного напряму, листопад, 2013 р.), Кудлай О. В., тема доповіді «Презентація методичної розробки «Використання передових виробничих технологій під час проведення уроку виробничого навчання з теми «Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом» (професія «Кравець», 3 розряд)»», (обласний методичний семінар педпрацівників професій швейного напряму, листопад, 2013 р.), Маленюк М. В., тема доповіді «Необхідність застосування метафори під час викладання іноземної мови» (обласна методична секція викладачів іноземних мов, травень, 2014 р.), Шоломицька О. М., тема доповіді «Виробнича гімнастика учнів професійно-технічного навчального закладу» (обласна методична секція викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура», травень, 2014 р.), Толстікова І. В., тема доповіді «Шляхи підвищення професійної компетенції майстра виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору»» (вебінар педпрацівників з підготовки службовців, квітень, 2014 р.), Лісовська О. М., обласна методична секція викладачів економічних дисциплін, квітень 2014 р., тема доповіді «Формування умінь самоорганізації учнів ПТНЗ в сучасних умовах ринкової економіки»; обласна методична секція методистів, квітень, 2014 р., тема доповіді «Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ».

            У ліцеї в січні 2014 р.  були проведені педагогічні читання з викладачами та майстрами виробничого навчання з метою вивчення системи роботи кращих педагогічних працівників; заслуховувались доповіді з окремих питань педагогічної теорії та практики:

-  Правові та практичні аспекти атестації педагогічних працівників;

- Типологія уроків виробничого та теоретичного навчання (доповідач -Лісовська О. М.);

-  Методика написання методичних розробок (доповідач - Лісовська О. М.);

- Протиріччя традиційного навчання і шляхи їх подолання (доповідач - Ткаченко М. В.).

В навчальному закладі систематично проводяться заходи, спрямовані на підвищення  рівня педагогічних працівників  з питань педагогіки, психології, методики професійного навчання. До роботи залучаються провідні спеціалісти в галузі освіти. Так,  у 2013 - 2014 н. р. викладачем кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечнікова Ткаченко М. В., кандидатом педагогічних наук, доцентом,  були прочитані лекції та проведені майстер – класи за темами «Принципи навчання», «Професійна педагогіка. Управління пізнавальною діяльністю учнів на уроках», «Загальна та професійна педагогіка» та ін.

Для якісної підготовки кваліфікованих  робітників ліцей у 2013 – 2014 навчальному році  здійснював декілька навчальних проектів:

       - в навчальному закладі продовжується робота над проектом «Напрямки удосконалення самоорганізації випускників ПТНЗ в  умовах ринкової економіки» (рік реалізації – 2012-2015 рр.). Проводились семінари – тренінги для учнів навчальних груп з питань відкриття власної справи та оформлення ФОП юристом ліцею Мосяєвим О. О.; при викладанні предметів «Основи бізнесу» (предмет, що вільно обирається) та «Основи галузевої економіки та підприємництва» учні навчались складати бізнес – план приватного підприємства.

- для підготовки спеціалістів високої кваліфікації та в рамках Державної цільової  програми розвитку професійно – технічної освіти на 2011 – 2015 рр. в ліцеї продовжується робота над проектом «Електронна бібліотека Одеського професійного ліцею технологій та дизайну». Особливістю електронної бібліотеки є використання інформаційних технологій, які дозволяють вирішувати наступні задачі: забезпечення учнів необхідною навчальною літературою – методичними посібниками, рекомендаціями, каталогізація фондів бібліотеки друкованих видань та можливість роботи з великими об’ємами  електронних даних.

- одним із важливих напрямів підвищення ефективності складової освіти є проведення профорієнтаційної роботи для прийняття на навчання змотивованих учнів. Навчальний заклад співпрацює з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та  Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Проведені регіональна науково – практична конференція на тему «Інтеграційні процеси в сфері професійної освіти для створення єдиного освітнього простору професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів» (19 лютого 2014 року), майстер – класи, семінари з вчителями обслуговуючої праці та технологій шкіл міста та області (16.04.2014 р.). Для тісної співпраці прийнято рішення щодо використання навчально – методичної та матеріально – технічної бази ліцею в процесі підвищення кваліфікації вчителів обслуговуючої праці та технологій  при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Протягом 2010-2013 н. р. педагогічний колектив Одеського професійного ліцею технологій та дизайну  Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»  працює над єдиною науково - методичною проблемою: «Використання інноваційних педагогічних технологій в навчально – виробничому процесі ліцею». Робота над проблемою розрахована на 5 років. В умовах сучасного розвитку національної системи освіти особливе значення набувають проблеми використання інноваційних технологій при викладанні предметів загальноосвітньої та професійної підготовки. В навчальному закладі методичними комісіями розробляється план втілення нових інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. Розробляється і впроваджуються в навчальний процес електронні носії інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.

В ліцеї проводилась науково – дослідна робота. За підсумками навчального року під редакцією директора ліцею, кандидата педагогічних наук. доцента Шапошнікової Н. П. був виданий збірник матеріалів регіональної науково – практичної конференції на тему «Інтеграційні процеси в сфері професійної освіти для створення єдиного освітнього простору професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів». Педагогічні працівники ліцею активно приймали участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з доповідями: В ліцеї проводилась науково – дослідна робота. Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція для студентів і молодих науковців «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи» (Лісовська О. М., Столярова В. А.), Міжнародна науково – практична конференція «Теорія та практика управління педагогічним процесом» (Лісовська О. М.,                Столярова В. А.), Обласний семінар методистів позашкільних закладів освіти «Організація самоосвітньої діяльності методичних працівників позашкільних навчальних закладів» - Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (Підлубна І. Л.).

       Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації у Одеський обласний інститут удосконалення вчителів та Інституті післядипломної освіти інженерно – педагогічних працівників у м. Донецьку згідно графіку. Отримали робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору І категорії» в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у м. Краматорські.

    Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет, в якому проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи.

   Кабінет здійснює допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання в підготовці до навчальних занять і позаурочних заходів. В кабінеті сконцентровані інформаційні, навчально-методичні матеріали, зразки планової та звітної документації.

    Робота методичного кабінету тісно пов’язано з роботою бібліотеки, яка проводить ціле направлену роботу з надання  професійної і педагогічної інформації.

   Самовіддана праця викладачів, майстрів виробничого навчання, атмосфера, яка склалася у ліцеї дає змогу успішно виконувати поставлену перед педагогічним колективом задачу – готувати висококваліфікованих, конкурентноспроможних   на ринку праці фахівців.

 

 

Заступник директора


з навчально - методичної роботи                    О. М. Лісовська

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня