Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Профілактична робота і превентивне виховання

 

Профілактична робота і превентивне

виховання

УЧНІ АБО БАТЬКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я, А ТАКОЖ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ А.О. ТИРЛИШКІНОЇ ЗА НОМЕРОМ (0482) 328-551

 

 Превентивне виховання учнівської молоді

Превентивне виховання в ліцеї – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів та майстрів в/н, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю учнів.

       Мета превентивного виховання: підвищити рівень обізнаності в правовій освіті, з проблематики  ВІЛ/СНІД, шкідливих звичок; ознайомитися з сучасними профілактичними програмами; навчитися сучасних технологій профілактичної роботи в ліцеї.

       Завдання превентивного виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки., забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

       Ріст ефективності превентивного виховання відбувся завдяки:

 ·         стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації учнів;

 ·         використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, тренінгів, дискусій, акцій);

 ·         використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

 ·         здійснення виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

          В навчальному закладі здійснюється просвітницька робота щодо запобігання правопорушенням  і  пропаганди здорового способу життя. Відбуваються виступи агітбригад з пропаганди здорового способу життя, усні журнали, виставки плакатів і малюнків «СНІД – чума ХХ століття», «Антиреклама алкоголю і тютюну», зустрічі з працівниками правоохоронних органів і медичними працівниками, перегляд фільмів. Правовий аспект превентивного виховання в ліцеї передбачає охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури. Проводяться уроки права, тижні правових знань, здійснюється індивідуальна робота з дітьми схильними до правопорушень, з дітьми, які потребують корекції поведінки, класні години на правові теми тощо.

           Система роботи Одеського професійного ліцею технологій та дизайну з учнями, які входять до групи ризику об’єднана з системою національного виховання і передбачає ціленаправлену, планомірну, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин: від директора – до бібліотекаря та медсестри. Основна виконавча ланка в цій системі –   майстри виробничого навчання, класні керівники, психолог.  В роботі методичного об’єднання класних керівників також приділяється значна увага попередженню правопорушень та профілактики неуспішності учнів.

           В основу системного-комплексного  підходу до здійснення виховного процесу в ліцеї робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

                У закладі розроблена  система профілактичної роботи:

 1.       Адміністрація ліцею та психолог  вивчають  особливості контингенту учнів, причини виникнення важковиховуваності, передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

2.       Заступник директора з виховної роботи планує виховну роботу   з учнями, що входять до групи ризику, кризовими  сім’ями, координує і узгоджує план ліцею з планами роботи класних керівників.

3.         Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили  учнів, залучають їх до позакласної діяльності.

4.       Психолог ліцею здійснює психологічну профілактику і корекцію відхилень в поведінці неповнолітніх.

5.       Вчителі-предметники надають індивідуальну допомогу в ліквідації прогалин в знаннях.

6.       Педагог-організатор залучає до роботи в гуртках, секціях, клубах, загальношкільних заходах.

7.       Органи учнівського самоврядування до різних видів суспільно-корисної діяльності, надають їм шефську допомогу.

8.       Бібліотекар ліцею планує розвиток читацьких інтересів   учнів.

9. Медсестра ліцею надає вчителям відомості про стан здоров’я учнів,    проводить профілактичні бесіди.

             В ліцеї діє  єдина загальноліційна  система  обліку  відвідування  учнями  занять.  Кожний класний керівник  та майстри в/н ведуть  облік  відсутності  учнів  своєї групи  в журналі,   збирає  документи  про причини  відсутності  кожного  учня  (довідки  з  лікарні  про  хворобу, заяви  батьків  тощо).

       Слід також зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації   вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин.  

             Класні керівники, вчителі-предметники  забезпечують постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять.  Активно застосовують різноманітні форми підвищення мотивації  учнів до навчання. На кожному уроці контролюють відвідування учнями навчальних занять. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовують причини, встановлюють місце перебування дитини.

       Активно використовується педагогічний потенціал адміністрації ліцею та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх заміняють.

       В ліцеї створено раду профілактики правопорушень, в склад якої входять: члени адміністрації ліцею, вчителі,майстри в/н,  голова учнівського самоврядування, психолог, який займається проведенням ранньої профілактичної роботи серед підлітків, їх батьків (за потреби) по попередженню правопорушень і організацією роботи з кризовими  сім’ями.    Рада профілактики  бере участь у  проведенні антиалкогольних та антинаркотичних заходів, пропагує здоровий спосіб життя.

       В обов’язки ради входить організація та проведення правової пропаганди серед учнів, організація навчання класних керівників формам і методам профілактичної роботи, підтримання тісних зв’язків з правоохоронними органами, лікарями.

       Робота організовується на основі плану роботи  штабу профілактиці правопорушень серед учнівської молоді Одеського професійного  ліцею технологій та дизайну.  

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня