Звідки Ви дізналися про наш учбовий заклад?
Інтернет
Газети, журнали, довідники
Телебачення, радіо
Знайомі, друзі
 
 
Наша кнопка
Теги

Звіт о роботі

 


VІ. Звіт про виконання плану виховної роботи за 2016/2017н.р. 

У Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

по правопорушенням серед учнівської молоді  

                                                                                      

1. Статистичні дані про стан злочинності серед учнів ПТНЗ 

1.1  Доставлено в кримінальну міліцію у справах неповнолітніх  - 0

1.2  Знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ  - 0

1.3  Скоєно злочинів учнями ПТНЗ  - 0

1.4  Скоєно злочинів учнями інших ПТНЗ, шкіл і помилково приписано ПТНЗ  - 0

1.5  З числа учнів, які скоїли злочини проживали: з батьками -  0, в гуртожитку  -   0,

 на приватних квартирах  - 0

1.6  З числа учнів, які скоїли злочини навчались: на 1 курсі - 0, на 2 курсі - 0, на 3 курсі – 0

1.7  Скоїли злочини під час навчання -   0, виробничої практики -    0

1.8   З числа осіб, які скоїли злочини перебували: у неблагополучних сім’ях  -  0

на обліку у справах неповнолітніх  -   0, на обліку з приводу наркоманії  -  0

1.9   Учинено самогубств  -  0

1.10  Притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення  антиалкогольного

          законодавства  - 0

 

2.  Інформація про стан профілактики правопорушень серед учнів ПТНЗ

 В Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну  були проведені наступні заходи:

-          Виховна година з профілактики правопорушень серед неповнолітніх «Ми відповідаємо за тих, кого приручили»

Цілі проведення:

• профілактика правопорушень неповнолітніх;

• пропаганда правових знань;

• формування навичок самостійного прийняття відповідального рішення;

• формування навичок критичного аналізу складних ситуацій;

• формування в учнів розуміння того, що, здійснюючи проступок, вони не тільки порушують Закон, а й болять своїм рідним і іншим людям

• розвиток уміння працювати в групі, висловлювати свої погляди, вести дискусію.


- Виховний захід «Злочин і підліток»

Мета: профілактика злочинів і правопорушень серед неповнолітніх, виховання правової свідомості учнів; обговорити з учнями проблему злочинності серед неповнолітніх; пояснити учням особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; формувати навички самостійного прийняття відповідального рішення; формувати навички критичного аналізу складних ситуацій.


- Виховний захід «Людське  життя - найвища цінність»

Мета. Формувати усвідомлене розуміння поняття «життя», його унікальності, цінності, значущості для кожної особистості; спонукати учнів до роздумів над важливими життєвими проблемами; ставлення до власного життя та життя інших людей, як до найвищої цінності.


-   Виховна година на тему: "Права людини"

Мета:

формування людської гідності, свободи особистості, міжособистісних стосунків у дусі толерантності, дружби, миролюбності, доброти;

передача знань про права люди¬ни в національному вимірі, про взаємозв'язок прав людини та громадянина;

виховання розуміння зв'язку прав людини та збереження миру на Землі.


- Виховна година «Закон і ми»

Мета: ознайомити учнів з основними питаннями зако¬нодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи; виховувати в учнів правову свідомість.

-  проведені класні години на тему «Формування навичок здорового способу життя»;

- проведена лекція заст.. дир.. з НВхР  ліцею «Права людини починаються з прав дитини»;

-          постійно працює штаб по профілактиці правопорушень;

-          проводяться заняття з профілактики алкоголізму, наркоманії та СНІДу;

-          Проведена лекція  психологом ліцею Степул Наталія Миколаївна на тему:                                   «Людина – не товар!».;

-          постійно проводяться класні години та раз на тиждень загально училищні  лінійки.         

 

      В ліцеї  діє учнівський оперативний загін для підтримання внутрішнього правопорядку, для боротьби проти куріння, пияцтва серед учнів та пору¬шень правил поведінки.

      Як елемент учнівського самоврядування оперативний загін має досить вагоме практичне значення для підтримання внутрішнього порядку. Учнівсь¬кий оперативний загін у своїй роботі керується Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”. До складу загону входять 11 учнів, майстри виробничого навчання, викладачі. Робота за¬гону здійснюється під головуванням заступника директора з навчально-вихо¬вної роботи. 

     Серед учнів-членів загону не тільки активні учасники загально ліційного життя, культурно-масової роботи, рішучі, впевнені в собі, які не мають шкід¬ливих звичок, а й учні, які вимагають до себе підвищеної уваги, намагаються утвердитися серед своїх однолітків. Почуття необхідності виконання обов’язків, необхідність взяти на себе відповідальність перед товаришами – саме ці необхідні риси характеру в учнів розвиває робота в оперативному за¬гоні.

     З психологом ліцею  Степул Н. М. постійно проводять з учнями тематичні лекції, бесіди,круглі столи метою яких є попередження негативних якостей і вчинків, краж, бродяжництва, спроб суїциду та злочинності. 

         Класні години проводяться по слідуючим темам:

Права і обов'язки учнів ліцею;

Дружба та її значення у житті людини;

Девіантна поведінка;

Я і моє здоров'я;

Конституція України: наша рідна мова;

Краса моєї професії;

Милосердя в нашому житті;

Сімейні реліквії; 

Коли почалось твоє життя;

Аналіз конфліктних ситуацій;

Виховання моральності;

«Кохання та взаємовідносини»;

Духовні скарби народу;

Значення почуттів та емоцій у спілкуванні та інші.

Систематично проводяться інструктажі по попередженню правопору¬шень, дотриманню правил техніки безпеки та правил дорожнього руху під час святкування святкових дат календаря.

Згідно розробленим заходам по боротьбі з алкоголізмом, наркоманією, СНІДом двічі на рік проводяться медичні огляди учнів. Постійно в ліцеї пра¬цює психолог, систематично проводить лекції, консультації, бесіди з підліт¬ками, працюючи над проектом «Конструктивне вирішення конфліктів» та з бесідами на тему «Профілактика СНІДу, профілактика наркотичної залежності, Віч-інфекції та небажаної вагітності».

Питання щодо профілактики правопорушень та насилля в сім’ї неодно¬разово розглядалися на засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

          З метою посилення профілактики наркоманії, СНІДу в ліцеї пра¬цює сан бюлетень та учнями здійснюється випуск агітаційно-інформа¬ційних плакатів. В бібліотеці постійно дієва виставка періодичних ви¬дань правового характеру, а також проводяться тематичні вечори, диспути, бесіди з наступ¬них тем:

“Наркотики та тютюнопаління”; 

“Безпека і статева культура”; 

”Факти історії суспільства. Торгівля людьми”; 

Рух це життя;

Толерантність в житті людини;

Пошук особистих ресурсів;

“ВІЛ/СНІД, ІПСШ”; 

“ Тобі варто про це знати!»

         По вищезазначеним питанням профілактична робота проводиться й з батьками учнів через батьківські зборі, а також через індивідуальні бе¬сіди психологом та класним керівником  з батьками. 

      В організації виховної роботи вагоме значення відіграє учнівське са-моврядування. Систематично працює учнівський старостат. Учнівська редакційна комісія, творчо - пошукова група, учнівський оперативний загін – як елементи учнівського самовряду¬вання мають досить вагоме значення для підтримання внутрішнього порядку в ліцеї і адаптації учнів для подальшого життя.        

Виховні заходи:

     1 вересня 2016 року в ОПЛТД  ДЗ "ПНПУ імені К.Д.Ушинського" проведено перший урок на тему " Від проголошення Незалежності до нової України" з використанням мультимедійних презентацій та відеороликів.  Відповідальне ставлення до підготовки уроку проявила викладач історії - Кушнір С.О., застосовуючи навчальні методи і форми, які надали можливість ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України. Основний акцент викладач ставить на почуття патріотизму та національної свідомості.

     29 серпня та 4 вересня 2016р. ОПЛТД ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського" взяв участь у профорієнтаційному заході «День відчинених дверей», який було організовано на базі Єврейського культурного центру. На зустрічі були присутні  школяри, майбутні  випускники 9 та 11 класів.  Перед учнями виступили майстри виробничого навчання Алексейчук Зоя Анатоліївна та Троян Оксана Валентинівна та учні  3 курсу 35 групи, які провели профорієнтаційну роботу: провели фотозйомку заходу, представили відео - презентації навчального закладу  та надали інформацію щодо отримання професій в ліцеї.

В Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну з 13.09.2016 р. по 20.09.2016 р. був проведений Тиждень фізичної культури і спорту «Шлях до Олімпу» з метою пропаганди здорового способу життя, поширення ідеї розвитку олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей до занять спортом, а також сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях. У рамках тижня проведені спортивні змагання "Від веселих стартів - до олімпійських вершин" серед учнів І-ІІІкурсів, також учні ліцею та ЗОШ №83 м. Одеси прийняли участь у змаганнях «Весела Спартакіада» з легкої атлетики, естафети , яки відбулися на спортивному майданчику школи.

     24 вересня учні та педагоги Одеського професійного ліцею технологій та дизайну прийняли участь у профорієнтаційному інтерактивному дитячому заході «Місто професій». Даний захід проходив на території парку ім. Тараса Шевченка.

Мета проекту – дати можливість кожній дитині віком до 17 років доторкнутись до світу дорослих та спробувати себе в різних професіях, зрозуміти як влаштоване суспільство.Одеським професійним ліцеєм технологій та дизайну були представлені такі професії та майстер-класи:кравець – виготовлення декоративних елементів для одягу та прикрас;перукар (перукар-модельєр) – плетіння кіс.Більш датально http://vk.com/album-12174553_237202901

     24 вересня 2016 року творча група ліцею в складі «Агенства професійних послуг» Одеського професійного ліцею технологій та дизайну підготували та прийняли участь у міському фестивалі «Яблучний вікенд». 

Експозицію ліцею склали: 

- фотозона «Адам і Ева в райському саду з чарівним яблуком та змієм»; 

- чай з друзями в осінньому саду; 

- майстер-клас перукарів - плетіння кіс «Райські яблучка»; 

- колекція одягу «Квіти України»; 

- інсталяція, жива картинка, веселий настрій і фото на згадку; 

- нові партнерські знайомства. 

Висловлюємо подяку організаторам фестивалю! 

Більш детально https://vk.com/album-12174553_237187451

       29 вересня 2016 р. в ліцеї ОПЛТД ДЗ "ПНПУ імені К. Д. Ушинського" проведено тематичний Урок- пам'яті "Бабин Яр: без права на забуття". Активну участь, у підготовці до уроку, взяли учні 44 групи та викладач історії - Кушнір С. О. використавши музичне, відеопрезентаційне оформлення.

Організовано виставку художньої та документальної літератури.

      30 вересня 2016р. запланований урок-лекція з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

      30.09.2016 року учні ліцею за традицією поздоровляли педагогів та майстрів виробничого навчання з професійним святом з Днем вчителя. Привітання учні підготували креативно та сучасно у вигляді святкового флешмобу.

     18 жовтня 2016 р. на базі ліцею відбувся День відкритих дверей. Присутні 153 школяра зі шкіл м.Одеси та Одеської області, для яких проведена екскурсія по навчальному закладу. Учні шкіл відвідали навчальні лабораторії та аудиторії, електрону бібліотеку, спортивну залу та студентське кафе. В актовій залі  відбулося знайомство з професіями, заст. директора з навчально-виробничої роботи Долинюк Т.М. розповіла про переваги навчання в ліцеї, про перспективу подальшого працевлаштування та кар'єри. «Модельне агентство та театр мод» ліцею під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Тирлишкіної А.О. продемонстрували  колекції одягу - творчі роботи випускних груп:   «Магічний футляр»; «Порто-Франко»;«Душа». Після проведення  заходу в актовій залі ліцею, майстри виробничого навчання,  провели майстер - класи:Сидорчук Є.О. «Плетіння кіс»; Кришталь В.Г. «Newavotar»;Приходько Л.В., Іванова О.М. авторська майстерня "Креативний подарунок".

     8 жовтня 2016 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» проведено тематичний урок для учнів І-ІІІ курсів присвячений «72-й річниці визволення України від фашистських загарбників». Акцентуючи увагу на мужності і героїзмі українського народу, який захищав свою землю від поневолювачів, підготувала та провела урок викладач історії - Кушнір С.О.

      03 листопадав Одеській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Маяковського пройшли "Бібліосутінки" - в Одесской областной библиотеке для юношества им. Маяковского прошли "Библиосумерки" - щорічна акція по залученню читачів.  Лише раз на рік бібліотека, перебуваючи поза часом та простором, перетворюється на загадкове місце, де перетинаються роки та події, жанри і стилі, люди різного віку та інтересів. Заст. Дир. З НВхР ТирлишкінА А.О. та учні Одеського професійного ліцею технологій та дизайну ДЗ "ПНПУ імені К.Д.Ушинського" провели цікаві майстер класи по професіям. Детальніше http://1tv.od.ua/news/18189

      04 листопадав ліцеї був оголошений конкурс гарбузів, в якому наші учні робили гарбузи пов'язаніз професіями, які вони отримують .Вже тисячі років в жовтні різні народи відзначають різні свята і фестивалі. Хеллоуїн - одне з прадавніх свят в світі. Його історія налічує тисячоліття, починаючи від кельтського фестивалю Самхейн, римського Дня Помони (богині рослин) і християнського "Дня всіх святих". У нім дивним чином поєднуються кельтська традиція вшановування злих духів і християнська - поклоніння всім святим.

18 листопада

1.       В Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» проведено тематичні інформаційно –освітні заходи: 

9 листопада 2016 року проведено відеоурок присвячений «40-ій річниці створення Української Гельсинської Групи» з подальшим обговоренням учнями 2 курсу проблем, які піднімали правозахисники та способи їх відстоювання. 

10 листопада 2016 року відбулася прес-конференція «Наша свобода не далася дарма» серед учнів 2 і 3 курсів. 

18 листопада 2016 року проведено ораторські змагання «Захисти дисидента» у рамках інтегрованого уроку «історія України»- Правознавство».

     21 листопада 2016 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» проведено тематичний урок сер.ед учнів 1 курсу -«День гідності та свободи в Україні», що приурочений подіям на Майдані. Готуючи урок, викладач історії-Кушнір С.О., основну увагу акцентує на формуванні в учнів активної громадянської позиції щодо єдиної, цілісної держави, виховуючи патріотичні почуття та гордість за Україну.


 

 

Заходи Дата проведення Відповідальні
1 Тематичний урок з висвітлення трагічних подій голодоморів в Україні.

24.11.2016 р

(кабінет 501)

Кушнір С.О.
2 Тематична книжкова виставка присвячена вшануванню пам’яті жертв голодоморів.

З 21-25.11.2016 р.

(бібліотека ліцею)

Полякова Г.А.
3 Круглий стіл з нагоди «Дня пам’яті жертв голодоморів».

23.11.2016 р.(кабінет 505)

Кушнір С.О.
4 Екскурсія та запалення свічок біля місця пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 26.11.2016 р.(м.Одеса, Лідерсовський бульвар)

Юдакова Т.М.

5 Семінар з нагоди «Дня пам’яті жертв голодоморів». 24.11.2016 р. Кушнір С.О.

       25 листопадав Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського» відбувся Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху з 9 по 16 листопада 2016 року. Метою тижня було поглиблення знань учнів про правила дорожнього руху; повторення основних правил пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, пасажирів, водіїв; сприяння навичок поведінки на дорозі. Згідно плану Тижня безпеки дорожнього руху були проведені наступні заходи:

9.11.2016р. Урок «Безпека на дорозі-безпека життя» на 1 курсі.

10.11.2016р. Практичний захід з надання першої долікарської допомоги під час дорожньо- транспортної пригоди: «Знаю, вмію, врятую»;

11.11.2016р. Загальна лінійка, присвячена безпеці учнів на дорозі.

14.11.2016р. Профілактичний захід: «Дитина пасажир».

15.11.2016р. Підписання інструктажів з правил дорожнього руху.

      З 21 листопада 2016 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського» розпочата акція по благоустрою прилеглих територій. Учні ліцею прибрали територію навчального закладу та в подальшому будуть забезпечувати підтримання належного санітарного стану прилеглої території.

      1 грудня 2016 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» відзначено 25-річницю Всеукраїнського референдуму:

- проведено урочисту лінійку для І-ІІІ курсів ( підготувала викладач історії - Кушнір С.О.);

- організовано інформаційно-просвітницьку конференцію серед учнів 2 курсу;

- у бібліотеці ліцею оформили тематичну виставку документальної та публіцистичної літератури , що пов’язано зі здобуттям Україною незалежності (організувала виставку бібліотекар ліцею – Полякова Г.А.);

- покладено квіти біля пам’ятника Т.Г. Шевченка (прийняли участь учні 2 курсу та заступник директора з НВихР – Тирлишкіна А.О. , класний керівник –Полякова О.М.).

В рамках проведення щорічного заходу «Формула успіху» з нагоди третьої річниці заснування Центру профорієнтації та працевлаштування Одеський професійний ліцей технологій та дизайну проводить Дні ліцею у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах міста Одеси.

     06 грудня 2016 року педагогічні працівники ліцею провели воркшопи у МНВК № 2 Приморського району.


Напрямок Воркшоп Майстри виробничого навчання ліцею
Швейний напрямок

Ялинка бажань.

Дівчачі штучки.

Серветка-трансформер

Іванова О. М.
Сфера послуг

Плетіння кіс.

Сучасний дизайн нігтів - слайдер

Білецька С. В.

Сидорчук Є. О.

Фотомистецтво Аватарка VK Кришталь В. Г.


В рамках тижня права та згідно плану виховної роботи ліцею, до Всесвітнього Дня проти рабства, який відзначається 2 грудня, в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського» 14 грудня 2016 року відбувся виховний захід на тему: «Протидія торгівлі людьми», який підготував практичний психолог ліцею Степул Наталія Миколаївна з використанням мультимедійних презентацій та відеороликів.

     20 грудняТворча група Одеського професійного ліцею ( керівник старший майстер Приходько Любов Володимирівна) підтримала акцію «Собери подарок сироте» і виконала найбільший чобіток для подарунків до Дня Святого Миколая, а це:Чобіток червоний, правий.

     17 грудня 2016 року найбільший різдвяний чобіток був занесений до Національного реєстру рекордів. Ліцею технологій та дизайну, як партнеру, був вручений сертифікат, який підтверджує цей рекорд.Більш детально 

    20 грудняВозрожденное грандиозное шоу- Международный фестиваль моды «Времена года – Рождественские встречи» прошел в инновационном формате с креативным подходом организаторов. Это новая идея, новые декорации, дизайнеры, декораторы, бутафоры.

Одесский профессиональный лицей технологии и дизайна ГУ "ЮНПУ имени К.Д.Ушинского" (под руководством старшего мастера Приходько Любовь Владимировны) представили новую коллекцию одежды "Вне времени".

     З  12 -16 грудня відбувся конкурс-виставка  новорічні ялинкові іграшки – HandMade (прикраси для ялинки ліцею). 19.12 Заст. Дир.. з НВхР Тирлишкіна Анжела Олександрівна з активом учнівського самоврядування підготували святкову програму заходу.Під час заходу лунали святкові пісні про Святого Миколая у виконанні учнів та викладачів.

 


      13 січня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» серед учнів та педагогічних працівників ліцею був проведений інструктаж з правил безпеки життєдіяльності згідно плану роботи навчального закладу на рік та листа Департаменту освіти та науки від 12.01.2017 р. № 83/02/01-34-01-01 щодо забезпечення готовності до оперативного реагування на ускладнення погодних умов в зимовий період. В процесі інструктажу були продемонстровані методи надання першої долікарняної допомоги у разі виникнення нещасних випадків.

      23 січня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» проведено тематичну лінійку серед учнів І – ІІІ курсів присвячений «Соборності України». Використовуючи відео матеріали, під час проведення заходу, основну увагу викладач акцентує на формуванні в учнів активної громадянської позиції щодо єдиної, цілісної держави, виховуючи патріотичні почуття та любов до України.

     30 січня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» проведено тематичний урок для учнів І – ІІІ курсів присвячений «99-річниці Бою під Крутами». Використовуючи відео матеріали, під час проведення тематичного уроку, основну увагу викладач приділяє патріотичному вихованню та захисті територіальної цілісності української держави.

     15 лютого 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» проведено тематичний урок для учнів І – ІІ курсів приурочений дню Пам’яті воїнів-афганців (28-річниця виводу радянських військ з Афганістану). Використовуючи відео матеріали, під час проведення тематичного уроку, основну увагу викладач приділяє патріотичному вихованню та вмінню співпереживати за чиюсь біду.

     2 березня в Одеському професійному ліцеї технології та дизайну було проведено для учнів профілактичний виховний захід під назвою "Алкоголь, тютюнопаління - крок до безодні". Його мета - допомогти учням зрозуміти шкідливість цих негативних факторів та сприяти формуванню у підлітків свідомого ставлення до власного здоров"я, формування здорового способу життя.У заході взяли участь заст. Дир. З НВхР Тирлишкіна А.О., інспектор ювенальної превенції сектора превенції Київського ВП в м. Одесі ДУНП В Од. обл. капітан поліції Волошин С. М., інспектор ювенальної превенції лейтенант поліції Косовський М.М., старший лейтенант поліції Сторожук В.Н., рядовий поліції Назаренко О.В. та психолог ліцею Степул Н.М.Учні взяли участь у тематичному тестуванні та тренінгових вправах, які підготувала психолог ліцею.Класними керівниками та майстрами в/н були проведені наступні класні години, бесіди:«Твоє здоров’я в твоїх руках», «Шкідливий вплив тютюну на здоров’я підлітка», «Вміст цигарки», «Активне та пасивне куріння», «Нікотин – твій ворог», «Шкідливість тютюнопаління», «Куріння шкідливе для здоров’я», «Як вберегтись від алкоголю та наркотиків», «Шкідливі звички», «Краще бути здоровим», «Твоє життя – твій вибір», «Профілактика шкідливих звичок», «Наркоманія – дорога до СНІДу, дорога в нікуди», «Шкідливі та вкрай небезпечні звички» ,«Ти і твоє здоров’я», «Як зберегти своє здоров’я», «Шкідливі звички», «Палити – здоров’ю школити», «Курінню і наркотикам не місце в житті людини» та інші.

     9 березня 2017 року в стінах ліцею традиційно вшанували пам'ять Великого Кобзаря Т.Г.Шевченка.В бібліотеці було представлено тематичну виставку творів та репродукцій художніх картин митця.Учні ліцею під керівництвом викладача української мови та літератури Загрибельної Н.В. прийняли активну участь у конкурсі на кращого читача поезій письменника. Найкращі продемонстрували свою майстерність на виховних годинах присвячених 203-тій річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка та отримали у подарунок безкоштовні квитки до Оперного театру на виставу «Катерина».Модельне агентство ліцею під керівництвом заступника директора з НВхР Тирлишкіної А.О. відвідали Одеський літературний музей на літературно-мистцецькому святі «Шевченків дивосвіт» за підтримкою громадської організації «Інтелектуальний форум» України. На святковому заході продемонстрували національні вишиванкові колекції одягу «Квіти України» та «Дежавю».

https://www.youtube.com/watch?v=mT8bAWz6hxM

      9 березня 2017 року учні Одеського професійного ліцею технологій та дизайну під керівництвом заступника директора з НВхР Тирлишкіноі А.О. Прийняли участь у 12-тій Всеукраінській благодійній акціі з 09 березня до 09 квітня 2017 року з метою допомоги для придбання медичного обладнання на лікування дітей з вадами зору. Всеукраїнський благодійний фонд "Серце до серця" http://sercedoserca.com.ua веде громадську діяльність з метою розвитку волонтерського руху в Україні.

     13 березня 2017 р. на базі ліцею відбувся День відкритих дверей. Присутні 242 школяра зі шкіл м.Одеси та Одеської області, для яких проведена екскурсія по навчальному закладу. Учні шкіл відвідали навчальні лабораторії та аудиторії, електрону бібліотеку, спортивну залу та студентське кафе. В актовій залі відбулося знайомство з професіями, заст. директора з навчально-виробничої роботи Долинюк Т.М. розповіла про переваги навчання в ліцеї, про перспективу подальшого працевлаштування та кар'єри. «Модельне агентство та театр мод» ліцею під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Тирлишкіної А.О. продемонстрували колекції одягу - творчі роботи випускних груп:«Магічний футляр»; «Порто-Франко»; «Дежавю».

     17 березня з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років проголошено 2017 рік роком Української революції 1917-1921 років. Відзначення сторіччя указаних подій в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного Закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського " розроблений план заходів:

1. Створення тематичної виставки в бібліотеці.

2. Проведення класних годин спілкування, уроків, історичних читань, присвячених подіям Української революції.

3. 17 березня 2017 року проведено наукову конференцію з відзначення "100-річчя Української революції". До конференції були залучені учні ІІ -ІІІ курсів з метою гідного вшанування традицій боротьби за Соборність і незалежність України. Наукову конференцію підготувала викладач історії - Кушнір С.О., використовуючи історичні факти та документи минулого народу України.       

      24 березня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну відбулась зустріч з представниками Київського РВ ГУ ДСНС України в Одеській області Нєдовою Г. Д. та Бацою В. В. Представники МНС відмітили, що ми живемо у світі, в якому існують різні руйнівні сили природи. Нерідко творцем небезпеки є і сама людина. Тому дуже важливо правильно поводитися в надзвичайних ситуаціях, щоб вийти з них з найменшими втратами.       Співпрацівники МНС також розповіли про правила поведінки і евакуації людей при пожежі і землетрусах, про важливість надання своєчасної першої медичної допомоги потерпілим. На заході  була проведена  профорієнтаційна  бесіда  з учнями  закладу, стосовно вступу до ВНЗ ДСНС України.

     10 квітня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» відбулася урочиста лінійка присвячена Дню визволення м.Одеси.73-тю річницю підготувала викладач історії-Кушнір С.О. разом з учнями 2 курсу з використанням відео та презентацій.

     26 квітня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну (згідно концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді), проведено виховну годину пам’яті Дня Чорнобильської трагедії. Захід провела викладач фізики, заст. директора з виховної роботи – Тирлишкіна А. О. з учнями 1, 2 курсів використовуючи презентації та музичний супровід.

     5 травня 2017 року в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» відбулася урочиста лінійка присвячена «72-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі». Лінійку, із вшануванням пам’яті усіх жертв війни та недопущення подібних трагедій у майбутньому, підготувала викладач історії - Кушнір С.О. з учнями ІІ курсу.

10.05.2017р. Єдиний національний урок «Безпека на дорозі-безпека життя»;

11.05.2017р. Практичний захід з надання першої долікарської допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди: «Знаю, вмію, врятую»;

12.05.2017р. Профілактичний захід: «Дитина пасажир»;

13.05.2017р. Підписання інструктажів з правил дорожнього руху.

       13 мая на базе Одесского профессионального лицея технологий и дизайна прошел Второй Школьный Чемпионат Украины по дебатам, в котором приняло участие 36 команд с Киева, Луцка, Харькова, Кролевца, Ивано-Франковска, Кривого Рога и, конечно же, Одессы.Участниками турнира стали победители и финалисты школьных и студенческих всеукраинских и международных дебатных турниров сезона 2016/2017.

https://www.facebook.com/odessadebate

https://www.instagram.com/odessadebate

https://t.me/odessadebate

      30 травня в Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» відбулося свято «Всеукраїнський Олімпійський день».

Всі учасник.и змагань отримали призи. Переможців «Всеукраїнського Олімпійського дню» відзначено грамотами.

      02 червня 2017р Надзвичайно теплий і сонячний день, заповнений виставками, майстер-класами, цікавими вікторинами, аніматорами – справжнє дитяче свято на Приморському бульварі.Творча активна дружна команда учнів ліцею під керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання створювали святковий настрій відпочиваючим дітям і їх батькам, провівши майстер-класи з плетіння кіс, виготовлення серветок-трансформерів, фото на згадку біля рекламної візитівки ліцею з «Морською» колекцією одягу. Особливої уваги – емоційно позитивного настрою, бажання особисто знятись у тематичному образі – надала відвідувачам фотогалерея «Дача». 

     23 червня 2017 року о 12:00 Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» проводить ПРОФІ Fest в рамках соціального благодійного проекту від секції «Інтеркуаффюр Україна».  В рамках проведення ПРОФІ Fest буде підведений підсумок стартапу з перукарського мистецтва та нігтьового дизайну - соціальний благодійний проект від «Інтеркуаффюр Україна»: будуть представлені сучасні креативні зачіски, виконані обдарованими учнями ліцею соціально незахищених категорій під керівництвом членів «Intercoiffure Україна». Під часПРОФІ Fest були представлені творчі пробні роботи випускників ліцею за професіями: 

- «кравець», «кравець; вишивальник»: презентація нової колекції одягу та стилю; 

- «перукар (перукар-модельєр); манікюрник»: створення образу;  

-«оператор комп’ютерного набору; фотограф (фотороботи)»: фотовиставка 
          В ліцеї протягом навчального року працюють:

•         Модельний гурток та театр мод;

•         Cпортивні секції;

•         Літературний гурток;

•         Спортивний клуб «Європа»;

•         Гурток декоративно – прикладного мистецтва.

 

     На базі спортивного клубу діяли секції з легкої атлетики,тенісу, шашок та шахів. В роботі гуртків зайнято 47% учнів, спортивних секцій 63% учнів.

 Гуртожитку в ліцеї не має.

 


Заст. Дир.. з НВхР                                                         А.О.Тирлишкіна

Пошук
Наші оголошення
 лічильник відвідуючих

  відвідувачів

Останні новини
Наші друзі
Центр

Статті
25 травня
27 березня
31 жовтня